W dynamicznie rozwijającym się świecie maszyn ciężkich, gdzie bezpieczeństwo i precyzja są kluczowe, uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) stanowią nie tylko wymóg prawny, ale także potwierdzenie naszych kompetencji i profesjonalizmu. Ważne jest pilnowanie, czy nasze uprawnienia są ważne, aby uniknąć odpowiedzialności karnej. W tym artykule dowiecie się, jak wygląda proces przedłużania uprawnień UDT i jak sprawnie przez niego przejść.

Czy uprawnienia UDT są bezterminowe?

Choć był czas, że Urząd Dozoru Technicznego wydawał bezterminowe uprawienia, obecnie tak nie jest. Zmieniło się to w maju 2019 roku z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Wtedy to bezterminowe uprawnienia stały się uprawnieniami terminowymi na okres 5 lat. Oznacza to, że straciły one datę ważności 1 stycznia 2024 r.

To oznacza, że posiadacze bezterminowych uprawnień musieli zadbać o ich przedłużenie najpóźniej do 30 września 2023 roku, ponieważ wniosek należało złożyć nie później niż 3 miesiące przed utratą ich ważności. Po tym terminie, bez złożenia wniosku o przedłużenie, uprawnienia automatycznie straciły ważność, co wymaga ponownego przystąpienia do procesu kwalifikacyjnego.

Ile są ważne poszczególne uprawnienia?

Uprawnienia do obsługi maszyn ciężkich, takich jak żurawie, wózki, suwnice czy podesty, są wydawane na okres od 5 do 10 lat, w zależności od kategorii urządzenia. Prezentuje się to następująco:

Okres 5 latOkres 10 lat
Żurawie samojezdne, szynowe, wieżowe, szybkomontujące, kolejowe, na pojazdach kolejowych, pokładowe i pływająceŻurawie stacjonarne, przewoźne i przenośne
Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczeniaSuwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia – sterowane z kabiny lub poziomu roboczego
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia – z wysięgnikiem oraz te, na których osoba obsługująca jest podnoszona wraz z ładunkiemWózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia – bez wysięgnika i bez podnoszenia osoby obsługującej wraz z ładunkiem
Podesty ruchome przejezdnePodesty ruchome – stacjonarne, wiszące, maszynowe i na pojazdach kolejowych

Jak przedłużyć uprawnienia UDT?

Aby przedłuży uprawnienia konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku, który można złożyć zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Ważne jest, aby zrobić to nie później niż 3 miesiące przed upływem obecnego okresu ważności uprawnień. Poniżej przedstawiam resztę najważniejszych informacji:

 1. Warunki przedłużenia – dwa główne kryteria kwalifikujące do przedłużenia uprawnień to:
  • Aktywne wykonywanie czynności zawodowych wynikających z posiadanych zaświadczeń przez co najmniej 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat,
  • Złożenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o wykonywaniu tych czynności.
 2. Wniosek musi zawierać precyzyjne informacje, takie jak:
  • Oddział UDT odpowiedzialny za obsługę wniosku, zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy,
  • Numer zaświadczenia podlegającego przedłużeniu oraz zakres tego zaświadczenia (obsługa lub konserwacja),
  • Dane osobowe wnioskodawcy, w tym numer PESEL (lub inny dokument tożsamości) oraz adres do korespondencji,
  • Informacje kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu, co ułatwi komunikację z UDT.

Czy przedłużenie uprawnień UDT jest darmowe?

W świetle obowiązujących przepisów, przedłużenie ważności uprawnień do obsługi urządzeń technicznych regulowanych przez Urząd Dozoru Technicznego, nie wiąże się z jakimikolwiek opłatami.

Zgodnie z art. 23 ust. 2a ustawy o Dozorze Technicznym, proces przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest całkowicie bezpłatny. Ta ustawowa regulacja ma na celu ułatwienie osobom utrzymanie ich uprawnień bez dodatkowego obciążenia finansowego. Te przepisy dotyczą również uprawnień wydawanych przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT) i Wojskowy Dozór Techniczny (WDT).

Jak złożyć wniosek o przedłużenie uprawnień UDT?

W dobie cyfryzacji przedłużenie uprawnień UDT stało się znacznie prostsze i bardziej dostępne dzięki możliwości załatwienia sprawy online. Portal e-UDT umożliwia szybkie i wygodne przedłużenie kwalifikacji bez konieczności wychodzenia z domu Oto kroki, które należy podjąć, aby skutecznie przedłużyć swoje uprawnienia:

 1. Rejestracja na portalu e-UDT – pierwszym krokiem jest utworzenie konta na stronie internetowej eudt.gov.pl. Wymagany jest do tego profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany, co zapewnia bezpieczeństwo danych i procesu.
 2. Wybór uprawnień do przedłużenia – po zalogowaniu się na swoje konto w portalu, należy odnaleźć sekcję „Moje Uprawnienia” i wybrać te, które wymagają przedłużenia. Następnie kliknąć przycisk „Przedłuż”, aby rozpocząć procedurę. Pamiętaj, że każde uprawnienia wymagają osobnego wniosku do przedłużenia.
 3. Wypełnienie wniosku – system poprowadzi przez proces wypełniania wniosku o przedłużenie uprawnień, gdzie należy podać wszystkie wymagane informacje. Po jego wypełnieniu, wniosek należy elektronicznie podpisać i wysłać do odpowiedniego organu.

Dla osób, które preferują bardziej tradycyjne metody, możliwe jest przygotowanie wniosku w formie papierowej i dostarczenie go osobiście lub wysłanie listownie do odpowiedniego oddziału UDT. Wniosek należy skierować do tej samej jednostki, która pierwotnie wydała zaświadczenie.

Podsumowanie

Podjęcie kroków w celu przedłużenia uprawnień UDT jest niezbędne dla każdego profesjonalisty pracującego z urządzeniami technicznymi podlegającymi regulacjom Urzędu Dozoru Technicznego. Pamiętajmy, że przedłużenie uprawnień nie tylko umożliwia legalne wykonywanie zawodu, ale również stanowi okazję do odświeżenia wiedzy i umiejętności związanych z bezpiecznym i efektywnym użytkowaniem maszyn. Warto więc podchodzić do tego procesu z należytą starannością, pamiętając o terminach i wymogach formalnych.

Napiszcie w komentarzach, czy przedłużyliście już swoje uprawnienia? A jeśli zapomnieliście zrobić to w odpowiednim terminie, to pamiętajcie o naszych dostępnych kursach, dzięki, którym uzyskacie niezbędne kwalifikacje.

Przeczytaj również:

Oceń ten wpis!

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *