Opis kursu:

Ośrodek Szkoleń Zawodowych SzkoleniaMM zaprasza na kurs: montażysty rusztowań budowlano montażowych metalowcach – bez klasy

Cel szkolenia: nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu montażu rusztowań budowlanych

Warunki przyjęcia:

  • skończony 18 rok życia
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy montera/montażysty rusztowań

Zakres szkolenia:

  • teoretyczne przygotowanie kursantów do montażu rusztowań,
  • praktyczna nauka montażu rusztowań,
  • egzamin końcowy (koszt egzaminu jest zawarty w cenie kursu),

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

uprawnienia do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych wydana przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

Dodatkowe informacje:

Kurs prowadzony jest zgodnie z programem nauczania opracowanym przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

System zajęć: zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w weekendy, w co najmniej 15-osobowych grupach.

Egzamin: przeprowadzany jest przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny. Miejscem egzaminu jest siedziba naszego Ośrodka Szkoleniowego w Rudawie koło Krakowa.

Termin rozpoczęcia szkolenia:

05 październik 2023 r.

Cena kursu:

Płatność: 1100 zł. Cena zawiera koszt egzaminu końcowego.

Prace na wysokościach to standard w dzisiejszych czasach. Są one związane praktycznie z każdą większą budową. Niestety niewłaściwie wykonane stanowią ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia, zarówno pracowników, jak i osób przebywających w najbliższym otoczeniu. Dlatego, aby pozostały bezpieczne muszą spełniać szereg określonych wymagań. Zawód montera rusztowań w Polsce jest zawodem regulowanym.  Oznacza to, że zawód ten może wykonywać wyłącznie osoba która posiada stosowne uprawnienia. W Polsce takie uprawnienia wydaje Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny, a szkolenie i egzamin można odbyć naszym Ośrodku.

Najważniejszym aktem prawnym regulującym zawód montera rusztowań jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zawierające przepisy BHP podczas wykonywania robót budowlanych. 

Szkolenia skierowane są przede wszystkim do osób z branży budowlanej, które chcą zwiększyć swoje umiejętności o bezpieczne i zgodne z przepisami zasady montażu i demontażu rusztowań. Wszyscy nasi instruktorzy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży. Ich wiedza i dogłębna znajomość fachu zapewnią Ci najlepszej jakości szkolenie, które pomoże w sprawny sposób stawiać konstrukcje. Szkolenie na rusztowania składa się zarówno z części praktycznej, jak i teoretycznej.

Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy kursu montera rusztowań poznają następujące elementy:

  1. Wprowadzenie teoretyczne, obejmuje omówienie podstawowych pojęć i zasad związanych z rusztowaniami. Uczestnicy zapoznają się z rodzajami rusztowań, ich konstrukcją, terminologią, przepisami i normami bezpieczeństwa oraz zasadami dotyczącymi użytkowania rusztowań.
  2. BHP: Bezpieczeństwo jest kluczowym elementem kursu montera rusztowań. Uczestnicy uczą się zasad bezpiecznego montażu i demontażu rusztowań, korzystania z odpowiedniego sprzętu ochronnego, zabezpieczeń przed upadkiem, identyfikacji zagrożeń i unikania sytuacji niebezpiecznych. Omawiane są również przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy związane z montażem rusztowań.
  3. Montaż i demontaż rusztowań: Kurs obejmuje praktyczne szkolenie z montażu i demontażu rusztowań. Uczestnicy uczą się technik montażu słupów, przęseł, platform roboczych oraz innych elementów rusztowania. Praktyczne ćwiczenia obejmują również demontaż rusztowań i zasady bezpiecznego przechowywania elementów.
  4. Inspekcja i konserwacja rusztowań: Uczestnicy poznają podstawy inspekcji i konserwacji rusztowań. Szkolenie obejmuje identyfikację uszkodzeń, ocenę stanu technicznego rusztowań, rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń oraz metody konserwacji i konserwacji rusztowań.
  5. Egzamin i certyfikat: Po zakończeniu kursu, uczestnicy podchodzą do egzaminu końcowego, który ocenia zdobytą wiedzę i umiejętności. Po pomyślnym zaliczeniu egzaminu, uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie kursu montera rusztowań.

Zapisz się na kurs!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę SzkoleniaMM Rafał Dunaj ul. Legionów Polskich 30, 32-064 Rudawa zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.), w celu przeprowadzenia szkolenia zawodowego i przekazania do odpowiednich organów uprawnionych do przeprowadzenia egzaminu i wydania stosownych uprawnień. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Podanie danych jest dobrowolne. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej biuro@szkoleniamm.pl”
YouTube video
Liczba głosów: 146 Ocena: 4.9/5

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *