Opis kursu:

Ośrodek Szkoleń Zawodowych SzkoleniaMM zaprasza na kurs: montażysty rusztowań budowlano montażowych metalowcach – bez klasy

Cel szkolenia: nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu montażu rusztowań budowlanych

Warunki przyjęcia:

  • skończony 18 rok życia
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy montera/montażysty rusztowań

Zakres szkolenia:

  • teoretyczne przygotowanie kursantów do montażu rusztowań,
  • praktyczna nauka montażu rusztowań,
  • egzamin końcowy (koszt egzaminu jest zawarty w cenie kursu),

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

uprawnienia do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych wydana przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

Dodatkowe informacje:

Kurs prowadzony jest zgodnie z programem nauczania opracowanym przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

System zajęć: zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w weekendy, w co najmniej 15-osobowych grupach.

Egzamin: przeprowadzany jest przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny. Miejscem egzaminu jest siedziba naszego Ośrodka Szkoleniowego w Rudawie koło Krakowa.

Termin rozpoczęcia szkolenia:

17 lipiec 2024 r.

Cena kursu:

Płatność: 1200 zł. Cena zawiera koszt egzaminu końcowego.

Prace na wysokościach to standard w dzisiejszych czasach. Są one związane praktycznie z każdą większą budową. Niestety niewłaściwie wykonane stanowią ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia, zarówno pracowników, jak i osób przebywających w najbliższym otoczeniu. Dlatego, aby pozostały bezpieczne muszą spełniać szereg określonych wymagań. Zawód montera rusztowań w Polsce jest zawodem regulowanym.  Oznacza to, że zawód ten może wykonywać wyłącznie osoba która posiada stosowne uprawnienia. W Polsce takie uprawnienia wydaje Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny, a szkolenie i egzamin można odbyć naszym Ośrodku.

Najważniejszym aktem prawnym regulującym zawód montera rusztowań jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zawierające przepisy BHP podczas wykonywania robót budowlanych. 

Szkolenia skierowane są przede wszystkim do osób z branży budowlanej, które chcą zwiększyć swoje umiejętności o bezpieczne i zgodne z przepisami zasady montażu i demontażu rusztowań. Wszyscy nasi instruktorzy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży. Ich wiedza i dogłębna znajomość fachu zapewnią Ci najlepszej jakości szkolenie, które pomoże w sprawny sposób stawiać konstrukcje. Szkolenie na rusztowania składa się zarówno z części praktycznej, jak i teoretycznej.

Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy kursu montera rusztowań poznają następujące elementy:

  1. Wprowadzenie teoretyczne, obejmuje omówienie podstawowych pojęć i zasad związanych z rusztowaniami. Uczestnicy zapoznają się z rodzajami rusztowań, ich konstrukcją, terminologią, przepisami i normami bezpieczeństwa oraz zasadami dotyczącymi użytkowania rusztowań.
  2. BHP: Bezpieczeństwo jest kluczowym elementem kursu montera rusztowań. Uczestnicy uczą się zasad bezpiecznego montażu i demontażu rusztowań, korzystania z odpowiedniego sprzętu ochronnego, zabezpieczeń przed upadkiem, identyfikacji zagrożeń i unikania sytuacji niebezpiecznych. Omawiane są również przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy związane z montażem rusztowań.
  3. Montaż i demontaż rusztowań: Kurs obejmuje praktyczne szkolenie z montażu i demontażu rusztowań. Uczestnicy uczą się technik montażu słupów, przęseł, platform roboczych oraz innych elementów rusztowania. Praktyczne ćwiczenia obejmują również demontaż rusztowań i zasady bezpiecznego przechowywania elementów.
  4. Inspekcja i konserwacja rusztowań: Uczestnicy poznają podstawy inspekcji i konserwacji rusztowań. Szkolenie obejmuje identyfikację uszkodzeń, ocenę stanu technicznego rusztowań, rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń oraz metody konserwacji i konserwacji rusztowań.
  5. Egzamin i certyfikat: Po zakończeniu kursu, uczestnicy podchodzą do egzaminu końcowego, który ocenia zdobytą wiedzę i umiejętności. Po pomyślnym zaliczeniu egzaminu, uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie kursu montera rusztowań.

Zapisz się na kurs!

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Polityki Prywatności oraz akceptuję jej postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę SzkoleniaMM Rafał Dunaj ul. Legionów Polskich 30, 32-064 Rudawa zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.), w celu przeprowadzenia szkolenia zawodowego i przekazania do odpowiednich organów uprawnionych do przeprowadzenia egzaminu i wydania stosownych uprawnień. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Podanie danych jest dobrowolne. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej biuro@szkoleniamm.pl”
Liczba głosów: 170 Ocena: 4.9/5

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *