Opis kursu:

Zakres urządzeń:

 • konserwacja wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia,
 • konserwacja suwnic ogólnego przeznaczenia,
 • konserwacja żurawi,

– wieżowe,

– samojezdne i przenośne (przeładunkowe HDS),

– stacjonarne i przewoźne,

 • konserwacja podestów ruchomych,

– masztowe,

– przejezdne,

– przewoźne,

 • konserwacja wózków jezdniowych z wyłączeniem specjalizowanych,
 • konserwacja dźwigników,

– warsztatowe,

– hakowe,

 • konserwacja urządzeń dla osób niepełnosprawnych.

Cel szkolenia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy konserwacji danego urządzenia transportu bliskiego.

Warunki przyjęcia:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy konserwatora danego urządzenia transportu bliskiego.
 • konieczne jest aby osoba ubiegająca się o kwalifikacje konserwatora posiadała praktykę w naprawach i konserwacji urządzeń pod nadzorem uprawnionego konserwatora minimum 1 rok,
 • w przypadku urządzeń zasilanych energią elektryczną pow. 48V konieczne jest posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego SEP (istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji SEP w Naszym Ośrodku).

Zakres szkolenia:

 • część teoretyczna i praktyczna nauka konserwacji danego urządzenia transportu bliskiego,
 • pełny pakiet materiałów szkoleniowych,
 • koszt egzaminu,
 • ubezpieczenie NNW.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie bezterminowego uprawnienia do konserwacji danego urządzenia transportu bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Dodatkowe informacje:

 Szkolenie prowadzone jest według wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego.

System zajęć: zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w weekendy na terenie Krakowa i okolic.

Egzamin: odbywa się przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Zapisz się na kurs!

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Polityki Prywatności oraz akceptuję jej postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę SzkoleniaMM Rafał Dunaj ul. Legionów Polskich 30, 32-064 Rudawa zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.), w celu przeprowadzenia szkolenia zawodowego i przekazania do odpowiednich organów uprawnionych do przeprowadzenia egzaminu i wydania stosownych uprawnień. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Podanie danych jest dobrowolne. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej biuro@szkoleniamm.pl”
Liczba głosów: 4 Ocena: 5/5

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *