Opis kursu:

Cel szkolenia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze  żurawi

Rodzaje uprawnień:

– żurawie stacjonarne
– żurawie przewoźne i przenośne (uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)
– żurawie samojezdne (uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)
– szynowe
– wieżowe i szybkomontujące (uprawnia do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących oraz szynowych

– kolejowe i na pojazdach kolejowych
– pokładowe
– pływające (uprawnia do obsługi żurawi pływających oraz pokładowych)

Warunki przyjęcia:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie minimum podstawowe
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi żurawi

Zakres szkolenia:

  • część teoretyczna i praktyczna nauka obsługi żurawi
  • pełny pakiet materiałów szkoleniowych
  • koszt egzaminu

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

  • uprawnienia do obsługi żurawi

Dodatkowe informacje:

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem nauczania opracowanym przez Urząd Dozoru Technicznego

System zajęć: zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w weekendy na terenie Krakowa i okolic

Egzamin: odbywa się przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Termin rozpoczęcia szkolenia:

05 czerwiec 2024 r.

Zapisz się na kurs!

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Polityki Prywatności oraz akceptuję jej postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę SzkoleniaMM Rafał Dunaj ul. Legionów Polskich 30, 32-064 Rudawa zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.), w celu przeprowadzenia szkolenia zawodowego i przekazania do odpowiednich organów uprawnionych do przeprowadzenia egzaminu i wydania stosownych uprawnień. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Podanie danych jest dobrowolne. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej biuro@szkoleniamm.pl”
Liczba głosów: 7 Ocena: 5/5

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *