Opis kursu:

Cel szkolenia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze  żurawi

Rodzaje uprawnień:

 • uprawnienia II Ż
  – żurawie stacjonarne
  – żurawie przenośne (tzw. HDS-y)
  – żurawie przewoźne
  – żurawie samojezdne (montowane na pojeździe, tzw. dźwigi)
 • uprawnienia I Ż
  – wieżowe oraz szybkomontujące
  – szynowe

Warunki przyjęcia:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi żurawi

Zakres szkolenia:

 • część teoretyczna i praktyczna nauka obsługi żurawi
 • pełny pakiet materiałów szkoleniowych
 • koszt egzaminu

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

 • uprawnienia do obsługi żurawi

Dodatkowe informacje:

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem nauczania opracowanym przez Urząd Dozoru Technicznego

System zajęć: zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w weekendy na terenie Krakowa i okolic

Egzamin: odbywa się przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Termin rozpoczęcia szkolenia:

Zapisz się na kurs!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę SzkoleniaMM Rafał Dunaj ul. Legionów Polskich 30, 32-064 Rudawa zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.), w celu przeprowadzenia szkolenia zawodowego i przekazania do odpowiednich organów uprawnionych do przeprowadzenia egzaminu i wydania stosownych uprawnień. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Podanie danych jest dobrowolne. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej biuro@szkoleniamm.pl”
Oceń ten wpis!

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *