Opis kursu:

Ośrodek Szkoleń Zawodowych SzkoleniaMM zaprasza na kurs: operator przecinarki do nawierzchni dróg

Cel szkolenia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień operatora przecinarek do nawierzchni dróg

Warunki przyjęcia:

  • ukończone 18 lat
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora przecinarek do nawierzchni dróg

Zakres szkolenia:

  • część teoretyczna i praktyczna nauka obsługi przecinarek do nawierzchni dróg
  • pełny pakiet materiałów szkoleniowych
  • koszt egzaminu

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Uprawnienia do wykonywania zawodu operatora przecinarek do nawierzchni dróg – wszystkie typy, wydana przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy.

Dodatkowe informacje:

Kurs prowadzony jest zgodnie z programem nauczania opracowanym przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy.

System zajęć: zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w weekendy

Egzamin: odbywa się w siedzibie naszego Ośrodka w Rudawie przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy.

Termin rozpoczęcia szkolenia:

11 wrzesień 2023 r.

Cena kursu:

Płatność: 800 zł

Zapisz się na kurs!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę SzkoleniaMM Rafał Dunaj ul. Legionów Polskich 30, 32-064 Rudawa zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.), w celu przeprowadzenia szkolenia zawodowego i przekazania do odpowiednich organów uprawnionych do przeprowadzenia egzaminu i wydania stosownych uprawnień. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Podanie danych jest dobrowolne. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej biuro@szkoleniamm.pl”
Liczba głosów: 2 Ocena: 5/5

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *