Kurs montera rusztowań - SzkoleniaMM

27 listopad 2021 r.- kurs zawodowy: montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych

Opublikowano Opublikowano w Operator maszyn budowlanych

Ośrodek Szkoleń Zawodowych SzkoleniaMM zaprasza na kurs: montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych – bez klasy

Cel szkolenia: nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu montażu rusztowań budowlanych – przygotowanie do uzyskania uprawnień i wpisu do książeczki operatora.

Warunki przyjęcia na kurs montera rusztowań:

  • skończony 18 rok życia,
  • minimum podstawowe wykształcenie,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy montera/montażysty rusztowań.

Zakres szkolenia:

  • teoretyczne przygotowanie kursantów do montażu rusztowań,
  • praktyczna nauka montażu rusztowań,
  • egzamin końcowy (koszt egzaminu jest zawarty w cenie kursu).

Dokumenty uzyskane po szkoleniu: książeczka operatora maszyn roboczych potwierdzająca uprawnienia do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych wydana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy.

Dodatkowe informacje: kurs prowadzony jest zgodnie z programem nauczania opracowanym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

System zajęć: zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w weekendy, w co najmniej 15-osobowych grupach.

Egzamin: przeprowadzany jest przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Miejscem egzaminu jest siedziba naszego Ośrodka Szkoleniowego w Rudawie koło Krakowa.

Termin rozpoczęcia szkolenia: 27 listopad 2021 r.
Płatność: 950 zł

Formularz zgłoszeniowy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Dodatkowe informacje

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagane)

Dowiedz się, jak przygotować się na kurs montera rusztowań.

Kurs montera rusztowań - zajęcia prakryczne - SzkoleniaMM