szkolenie rusztowanie - kurs zawodowy

29 wrzesień 2018 – kurs zawodowy: montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych

Opublikowano Opublikowano w Operator maszyn budowlanych

Kurs zawodowy: montażysta rusztowań

Cel szkolenia monter rusztowań:

teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych

Warunki przyjęcia:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie minimum podstawowe
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu montażysty rusztowań

Zakres szkolenia:

  • część teoretyczna i praktyczna nauka montażu rusztowań rurowo-złączkowych, warszawskich i aluminiowych
  • pełny pakiet materiałów szkoleniowych
  • koszt egzaminu
  • ubezpieczenie NNW

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

  • zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające uprawnienia do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych
  • książeczka operatora z wpisem dotyczącym rodzaju i klasy uprawnień wydana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy

Dodatkowe informacje: kurs montera rusztowań prowadzony jest zgodnie z programem nauczania opracowanym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

System zajęć: zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w weekendy, w co najmniej 15-osobowych grupach

Egzamin: odbywa się w siedzibie naszego Ośrodka w Rudawie przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Termin rozpoczęcia szkolenia: 29 wrzesień 2018 r.

Płatność: 870 zł

 

REJESTRACJA ON-LINE – SZKOLENIE MONTER RUSZTOWAŃ

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Nazwa szkolenia (wymagane)

Dodatkowe informacje

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagane)