Opis kursu:

Ośrodek Szkoleń Zawodowych SzkoleniaMM zapraszam na kurs: operator koparki jednonaczyniowej do 25 ton kl.III

Cel szkolenia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień operatora koparki jednonaczyniowej kl. III o masie całkowitej do 25 ton

Warunki przyjęcia:

  • ukończone 18 lat
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora koparki

Zakres szkolenia:

  • część teoretyczna i praktyczna nauka obsługi koparki jednonaczyniowej
  • pełny pakiet materiałów szkoleniowych
  • koszt egzaminu
  • dokumenty uzyskane po szkoleniu:  uprawnienia do wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej z wpisem odpowiedniej klasy, wydane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

Dodatkowe informacje:

Kurs prowadzony jest zgodnie z programem nauczania opracowanym przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

System zajęć: zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w weekendy, w co najmniej 15-osobowych grupach

Egzamin: odbywa się w siedzibie naszego Ośrodka w Rudawie przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

Termin rozpoczęcia szkolenia:

10 czerwiec 2024 r.

Cena kursu:

Cena – 1800 zł.

Cena zawiera koszt egzaminu końcowego.

Opis kursu:

Koparka jednonaczyniowa jest to maszyna wykorzystywana głównie do robót ziemnych, służąca do oddzielania urobku od gruntu i przetransportowania na inne środki transportowe. Używana jest często także jako urządzenie przeładunkowe. Koparki są maszynami powszechnie stosowanymi wszędzie tam, gdzie zachodzi właśnie konieczność takich procesów, stąd wykorzystywana jest także przy pracach budowlanych, transportowych i w górnictwie.

Ośrodek Szkoleń Zawodowych SzkoleniaMM już od 2010 roku prowadzi zajęcia przygotowujące do uzyskania uprawnień do obsługi maszyn budowlanych i drogowych. Kurs na operatora koparki charakteryzuje się obszernymi godzinowo zajęciami teoretycznymi i praktycznymi. Dzięki temu nasi kursanci wychodzą zadowoleni z nowymi umiejętnościami, rzetelnie przygotowani do egzaminu uprawniającego ich do wykonywania zawodu. Wiedza zdobyta podczas szkolenia dotyczy nie tylko samych umiejętności obsługi koparki. Poruszane są także zagadnienie związane z BHP, konserwacją maszyny oraz odpowiednie procedury dotyczące bezpiecznej eksploatacji. Jednym słowem są to wszystkie umiejętności, jakie powinien znać przyszły operator koparki.

Zapisz się na kurs!

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Polityki Prywatności oraz akceptuję jej postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę SzkoleniaMM Rafał Dunaj ul. Legionów Polskich 30, 32-064 Rudawa zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.), w celu przeprowadzenia szkolenia zawodowego i przekazania do odpowiednich organów uprawnionych do przeprowadzenia egzaminu i wydania stosownych uprawnień. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Podanie danych jest dobrowolne. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej biuro@szkoleniamm.pl”
Liczba głosów: 11 Ocena: 5/5

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *