Opis kursu:

Ośrodek Szkoleń Zawodowych SzkoleniaMM zaprasza na kurs: operator wózków jezdniowych

Cel szkolenia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych wraz z instruktażem bezpiecznej wymiany butli gazowej.

Rodzaje uprawnień

 • uprawnienia kat. III WJO

– wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane

 • uprawnienia kat. II WJO

– wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych

 • uprawnienia kat. I WJO

–  wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane

Warunki przyjęcia:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy wózków jezdniowych

Zakres szkolenia:

 • część teoretyczna i praktyczna nauka jazdy na wózkach jezdniowych wraz z instruktażem bezpiecznej wymiany butli gazowej
 • pełny pakiet materiałów szkoleniowych
 • koszt egzaminu

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

 • uprawnienia operatora wózków – dotyczy wszystkich typów wózków (jezdniowych, podnośnikowych, unoszących, naładownych) wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
 • zaświadczenie bezpiecznej obsługi/wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje: szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego

System zajęć: zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w weekendy, w co najmniej 10-osobowych grupach

Egzamin: odbywa się przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Termin rozpoczęcia szkolenia:

21 sierpień 2023 r.

Zapisz się na kurs!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę SzkoleniaMM Rafał Dunaj ul. Legionów Polskich 30, 32-064 Rudawa zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.), w celu przeprowadzenia szkolenia zawodowego i przekazania do odpowiednich organów uprawnionych do przeprowadzenia egzaminu i wydania stosownych uprawnień. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Podanie danych jest dobrowolne. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej biuro@szkoleniamm.pl”
Liczba głosów: 2 Ocena: 5/5

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *