Szkolenia zawodowe – jak wybrać najlepsze?

Opublikowano Opublikowano w Artykuły

Szkolenia zawodowe – które jest najlepsze?

Szkolenia zawodowe są jednym z najszybszych sposobów na to, by uzyskać kwalifikacje do wykonywania konkretnego zawodu, potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Sam kurs, trwający kilka tygodni, obejmuje zazwyczaj część praktyczną i teoretyczną. Wybór ośrodka szkoleniowego i konkretnej tematyki nie jest jednak łatwy – na co więc zwrócić uwagę?

Przede wszystkim, wybierając odpowiednie dla siebie szkolenie zawodowe, należy sprawdzić, jakimi kursami dysponuje konkretny zakład doskonalenia zawodowego i w jakiej formie uzyskuje się w nim kwalifikacje. Najważniejszym jest, by nabyta wiedza i umiejętności potwierdzone były właściwym certyfikatem bądź zaświadczeniem. W pracy dla branży budowlanej czy logistycznej kluczowymi dokumentami są m.in. certyfikaty wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), a także Instytut Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS). Tylko dzięki takim zaświadczeniom, ukończone szkolenie zawodowe będzie honorowane przez pracodawców i właścicieli firm budowlanych oraz logistycznych.

Kolejny aspekt, który określa jakość danego ośrodka szkoleniowego, to elementy całej ścieżki edukacji, które są zawarte w cenie. Powinno być ich jak najwięcej – materiały szkoleniowe, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (NNW), a także przeprowadzenie egzaminu. Placówki, które rozbijają cenę kursu na poszczególne elementy nie są wiarygodne, a ostateczny koszt szkolenia zawodowego jest po prostu wyższy. Ponadto w samym programie kursu powinny znaleźć się również zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi – to absolutna konieczność.

 

Szkolenia zawodowe – Kraków i okolice

Jednym z wielu miejsc w Polsce, w których warto posiadać kwalifikacje dotyczące branży budowlanej i logistycznej, jest Kraków. Kursy zawodowe w tym mieście prowadzone są przez liczne ośrodki, a więc oferta na rynku jest duża i stale się poszerza – kandydaci mają więc w czym wybierać.

Dlaczego warto odbywać kursy zawodowe w Krakowie? Przede wszystkim jest to miasto, w którym odbywa się obecnie wiele inwestycji – od tworzenia nowych budynków mieszkalnych przez deweloperów, poprzez powstawanie firm logistycznych i transportowych, aż po przedsięwzięcia magistratu – budowy czy remonty. Ponadto sama Małopolska czy leżący nieopodal Śląsk jest zagłębiem zakładów przemysłowych, które wciąż poszukują pracowników z potwierdzonymi certyfikatem kwalifikacjami.

 

Kurs na wózek widłowy – czy warto?

Kurs na operatora wózka widłowego (profesjonalnie określanego jako wózek jezdniowy), daje wiele możliwości w zakresie podjęcia zatrudnienia. Takich pracowników poszukują zarządcy hal logistycznych, właściciele supermarketów oraz innych przedsiębiorstw, w których kluczowe jest magazynowanie produktów. Co tydzień pojawiają się nowe oferty – warto więc posiadać takie kwalifikacje, jeśli chce się rozwijać karierę w branży logistycznej. Profesjonalny kurs na wózek widłowy powinien obejmować część praktyczną oraz teoretyczną, wzbogaconą o wiedzę dotyczącą BHP oraz przepisów P-POŻ. Warto pamiętać o tym, że można zdobywać różnego rodzaju uprawnienia na wózki jezdniowe (kat. I, II, III WJO). Jeśli kandydat chce wyspecjalizować się w prowadzeniu wózków jednego rodzaju, może odbyć wyłącznie jeden kurs.

Szkolenia zawodowe na wózek widłowy - zespół doskonalenia zawodowego SzkoleniaMM

 

Kurs na operatora suwnic – jak przebiega?

Innym kursem, którym warto zainteresować się nie tylko wkraczając na małopolski, ale również na ogólnopolski rynek pracy, jest kurs na operatora suwnicy. Urządzenia te są stosowane w wielu branżach i gałęziach przemysłu: od górnictwa i hutnictwa, poprzez kolejnictwo, aż po prywatne przedsiębiorstwa produkujące ciężkie maszyny czy samochody. Suwnice służą przede wszystkim do transportu ciężkich ładunków – aby się nimi posługiwać, trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia. Kurs na operatora suwnicy – podobnie jak szkolenie na wózki widłowe – obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Można przechodzić szkolenie uprawniające do sterowania suwnicą z poziomu roboczego bądź z kabiny. Kandydat na operatora suwnicy musi mieć ukończone 18 lat, a także uzyskać wykształcenie minimum podstawowe i przejść badania lekarskie, po których otrzyma zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora suwnic.

Szkolenia zawodowe na operatora suwnicy - suwnice portowe - SzkoleniaMM