Szkolenia dla kadry kierowniczej

Szkolenia dla kadry kierowniczej oraz pracowników zarządzających zespołami

Doskonalenie kompetencji komunikowania się. Budowanie relacji interpersonalnych

 • Konstrukcja systemu komunikacji w organizacji i przepływu informacji.
 • Diagnoza stylu komunikacji pracownika.
 • Metody i techniki doskonalenia kompetencji interpersonalnych – parafraza i aktywne słuchanie.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin.
 

Tworzenie i motywowanie zespołów

 • Zespół a grupa.
 • Cykl życia zespołu.
 • Tworzenie zespołu-dobór pracowników.
 • Zarządzanie zespołem.
 • Metody i narzędzia.
 • Ocena efektywności pracy zespołu.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin.
 
Zarządzanie efektywnością pracy pracowników

 • Konstrukcja systemu zarządzania efektywnością pracy pracownika.
 • Determinanty efektywności pracy pracownika.
 • Kryteria oceny efektywności pracowniczej.
 • Proces zarządzania efektywnością pracy pracowników.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin.
 
Motywowanie pracowników

 • Pojęcie i znaczenie motywowania pracowników.
 • Finansowe i pozafinansowe narzędzia motywacji pracowniczej.
 • Diagnoza potrzeb pracowników.
 • Dopasowanie narzędzi motywacji do zatrudnionych pracowników.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin.

 
Szkolenia dla kadry kierowniczej - SzkoleniaMM