Wózki Jezdniowe

Opublikowano Opublikowano w Operator urządzeń transportu i UDT

OŚRODEK SZKOLEŃ ZAWODOWYCH SZKOLENIAMM ZAPRASZA NA KURS: „OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO”

 

Cel szkolenia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych wraz z instruktażem bezpiecznej wymiany butli gazowej

Rodzaje uprawnień

 • uprawnienia kat. III WJO

– wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane

 • uprawnienia kat. II WJO

– wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych

 • uprawnienia kat. I WJO

–  wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane

Warunki przyjęcia:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy wózków jezdniowych

Zakres szkolenia:

 • część teoretyczna i praktyczna nauka jazdy na wózkach jezdniowych wraz z instruktażem bezpiecznej wymiany butli gazowej
 • pełny pakiet materiałów szkoleniowych
 • koszt egzaminu

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

 • zaświadczenie bezterminowego uprawnienia operatora wózków – dotyczy wszystkich typów wózków (jezdniowych, podnośnikowych, unoszących, naładownych) wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
 • zaświadczenie bezpiecznej obsługi/wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych

Dodatkowe informacje: szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego

System zajęć: zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w weekendy, w co najmniej 10-osobowych grupach

Egzamin: odbywa się przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Termin rozpoczęcia szkolenia:  23.01.2023 r. 

 

REJESTRACJA ON-LINE

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Nr telefonu (wymagane)

  Dodatkowe informacje

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagane)