OPERATOR KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ KL.III

Opublikowano Opublikowano w Bez kategorii

OŚRODEK SZKOLEŃ ZAWODOWYCH SZKOLENIAMM ZAPRASZA NA KURS: „OPERATOR KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ KL.III”

Kurs na operatora koparki

Koparka jednonaczyniowa jest to maszyna wykorzystywana głównie do robót ziemnych, służąca do oddzielania urobku od gruntu i przetransportowania na inne środki transportowe. Używana jest często także jako urządzenie przeładunkowe. Koparki są maszynami powszechnie stosowanymi wszędzie tam, gdzie zachodzi właśnie konieczność takich procesów, stąd wykorzystywana jest także przy pracach budowlanych, transportowych i w górnictwie.

Ośrodek Szkoleń Zawodowych SzkoleniaMM już od 2010 roku prowadzi zajęcia przygotowujące do uzyskania uprawnień do obsługi maszyn budowlanych i drogowych. Kurs na operatora koparki charakteryzuje się obszernymi godzinowo zajęciami teoretycznymi i praktycznymi. Dzięki temu nasi kursanci wychodzą zadowoleni z nowymi umiejętnościami, rzetelnie przygotowani do egzaminu uprawniającego ich do wykonywania zawodu. Wiedza zdobyta podczas szkolenia dotyczy nie tylko samych umiejętności obsługi koparki. Poruszane są także zagadnienie związane z BHP, konserwacją maszyny oraz odpowiednie procedury dotyczące bezpiecznej eksploatacji. Jednym słowem są to wszystkie umiejętności, jakie powinien znać przyszły operator koparki.

Cel szkolenia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień operatora koparki jednonaczyniowej kl. III o masie całkowitej do 25 ton

Warunki przyjęcia:

 • ukończone 18 lat
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora koparki

Zakres szkolenia:

 • część teoretyczna i praktyczna nauka obsługi koparki jednonaczyniowej
 • pełny pakiet materiałów szkoleniowych
 • koszt egzaminu

Dokumenty uzyskane po szkoleniu: książeczka operatora maszyn roboczych potwierdzająca uprawnienia do wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej z wpisem odpowiedniej klasy, wydana przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy.

Dodatkowe informacje: kurs prowadzony jest zgodnie z programem nauczania opracowanym przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy.

System zajęć: zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w weekendy, w co najmniej 15-osobowych grupach

Egzamin: odbywa się w siedzibie naszego Ośrodka w Rudawie przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy.

Termin rozpoczęcia szkolenia: 12 czerwiec 2023 r.

Płatność: 1750 zł. Cena zawiera koszt egzaminu końcowego.

 

Operator koparki – kurs dostosowany do Twoich potrzeb

Poniżej formularz rejestracji online. Wystarczy wypełnić dane. Dalsze informacje zostaną wysłane drogą mailową.

 

REJESTRACJA ON-LINE

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Nr telefonu (wymagane)

  Dodatkowe informacje

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagane)