Konserwacja urządzeń transportu bliskiego

Opublikowano Opublikowano w Konserwacja urządzeń

Ośrodek Szkoleń Zawodowych SzkoleniaMM zaprasza na szkolenie: „Konserwacja urządzeń transportu bliskiego”

Zakres urządzeń:

 • konserwacja wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia
 • konserwacja suwnic ogólnego przeznaczenia
 • konserwacja żurawi

– wieżowe

– samojezdne i przenośne (przeładunkowe HDS)

– stacjonarne i przewoźne

 • konserwacja podestów ruchomych

– masztowe

– przejezdne

– przewoźne

 • konserwacja wózków jezdniowych z wyłączeniem specjalizowanych
 • konserwacja dźwigników

– warsztatowe

– hakowe

 • konserwacja urządzeń dla osób niepełnosprawnych

Cel szkolenia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy konserwacji danego urządzenia transportu bliskiego

Warunki przyjęcia:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum zawodowe
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy konserwatora danego urządzenia transportu bliskiego
 • konieczne jest aby osoba ubiegająca się o kwalifikacje konserwatora posiadała praktykę w naprawach i konserwacji urządzeń pod nadzorem uprawnionego konserwatora minimum 1 rok
 • w przypadku urządzeń zasilanych energią elektryczną pow. 48V konieczne jest posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego SEP (istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji SEP w Naszym Ośrodku)

Zakres szkolenia:

 • część teoretyczna i praktyczna nauka konserwacji danego urządzenia transportu bliskiego
 • pełny pakiet materiałów szkoleniowych
 • koszt egzaminu

Dokumenty uzyskane po szkoleniu: zaświadczenie bezterminowego uprawnienia do konserwacji danego urządzenia transportu bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Dodatkowe informacje: szkolenie prowadzone jest według wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego

System zajęć: zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w weekendy na terenie Krakowa i okolic

Egzamin: odbywa się przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

 

 

REJESTRACJA ON-LINE

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Nr telefonu (wymagane)

  Dodatkowe informacje

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagane)