Kursy zawodowe Kraków

Kursy zawodowe w Krakowie. Niezwykle bogata oferta

Ośrodek Szkoleń Zawodowych SzkoleniaMM to solidny gracz na rynku podnoszenia kwalifikacji. Doświadczona kadra przekazuje wiedzę w prosty i rzeczowy sposób, dzięki czemu kursanci zyskują umiejętności, które zaprocentują na przyszłość. Oferta skierowana jest zarówno do dużych firm, jak i klientów indywidualnych. Jakość świadczonych usług potwierdza pozytywna opinia, wszelkie zezwolenia wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz Urząd Dozoru Technicznego w Krakowie. Kursy zawodowe Kraków – tylko w Ośrodku Szkoleń Zawodowych SzkoleniaMM!

Szkolenia dla operatorów maszyn budowlanych

Centrum kształcenia SzkoleniaMM zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenia, dzięki którym zdobędą oni cenne umiejętności na rynku pracy.

Przyszli słuchacze mają do wyboru kursy zawodowe na:

 1. Operatora koparkoładowarki kl. III – wszystkie
 2. Operatora koparki jednonaczyniowej kl. III
 3. Operatora koparki jednonaczyniowej kl. I
 4. Operatora ładowarki jednonaczyniowej kl. III
 5. Operatora ładowarki jednonaczyniowej kl. I
 6. Operatora spycharki kl. III
 7. Operatora spycharki kl. I
 8. Operatora maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw
 9. Wielozadaniowy nośnik osprzętów

Wszystkie szkolenia mają za zadanie przygotować uczestników pod względem praktycznym i teoretycznym do uzyskania niezbędnych uprawnień. Warunkiem przyjęcia na kursy jest ukończenie 18 lat, posiadanie minimum podstawowego wykształcenia oraz aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy operatora danej maszyny. Zakres szkoleń obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. W cenę kursów wliczone są materiały szkoleniowe oraz egzamin końcowy. Zajęcia odbywają się zarówno w dni powszednie, jak i w weekendy w co najmniej 15-osobowych grupach. Egzamin końcowy ma miejsce w siedzibie Ośrodka Szkoleniowego w Rudawie koło Krakowa. Kursanci zdają przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Słuchacz, który pomyślnie ukończy egzamin, otrzyma książeczkę potwierdzającą uprawnienia do wykonywania zawodu operatora danej maszyny. Książeczkę wydaje Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy (IMBiGS), który jest też autorem programu nauczania.

Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza kurs na operatora koparkoładowarki oraz na operatora koparki. Obecny rynek pracy (zarówno w Polsce, jak i za granicą) bardzo ceni specjalistów w tych dziedzinach. Koparkoładowarka stanowi praktycznie nieodzowny element każdej budowy, gdyż jej największą zaletą jest duży zakres pracy. Natomiast umiejętność obsługi koparki daje możliwość zatrudnienia przy pracach budowlanych, transportowych i w górnictwie.

Kurs zawodowy - szkolenie dla operatorów maszyn budowlanych

Kursy zawodowe dla operatorów urządzeń budowlanych i montażystów rusztowań

Ta grupa szkoleń skierowana jest zwłaszcza do osób z branży budowlanej, które chcą zdobyć nowe umiejętności bądź podnieść swoje kwalifikacje.

Słuchacze mogą wybierać spośród kursów zawodowych na:

 1. Montażystę rusztowań budowlano-montażowych metalowych
 2. Operatora pił mechanicznych do ścinki drzew
 3. Operatora narzędzi udarowych ręcznych
 4. Operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych
 5. Operatora przecinarki do nawierzchni dróg

W trakcie szkoleń kursanci mają możliwość nabycia wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu obsługi danego urządzenia budowlanego bądź montażu rusztowań. Udział w kursie mogą wziąć osoby, które ukończyły 18 lat, posiadają minimum podstawowe wykształcenie oraz aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pożądanego zawodu. Koszt egzaminu końcowego jest zawarty w cenie szkolenia.

Program nauczania, na podstawie którego prowadzone są zajęcia, został opracowany przez IMBiGS – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Kursy prowadzone są w minimum 15-osobowych grupach, zarówno w dni powszednie, jak i w weekendy. Pod koniec szkolenia słuchacze przystępują do egzaminu końcowego. Przeprowadzany jest on przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Egzamin odbywa się w siedzibie Ośrodka Szkoleniowego w Rudawie koło Krakowa. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik, otrzymają książeczkę operatora maszyn roboczych, potwierdzającą kompetencje do wykonywania zawodu. Organem wydającym zaświadczenia jest Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy.

W tej kategorii na szczególną uwagę zasługuje kurs rusztowania. Przyszły monter rusztowań budowlano-montażowych metalowych nabywa w trakcie szkolenia wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności. Prace na wysokościach są związane niemalże z każdą większą budową, a ich niewłaściwy przebieg stanowi ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia, zarówno pracowników, jak i osób przebywających w najbliższym otoczeniu. Dlatego tak ważne jest zdobycie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe - szkolenia dla operatorów urządzeń budowlanych i montażystów rusztowań

Kursy zawodowe dla operatorów urządzeń transportu bliskiego UDT

Ta kategoria kursów zawodowych obejmuje szkolenia na:

 1. Operatora wózków jezdniowych wszystkie typy wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej
 2. Operatora suwnic
 3. Operatora żurawi samojezdnych
 4. Operatora wciągników i wciągarek
 5. Obsługę podestów ruchomych (podnośników)

Kursy mają za zadanie teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wybranego urządzenia. Chętni muszą mieć ukończone 18 lat, wykształcenie minimum podstawowe oraz aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu.

W cenę każdego kursu wliczony jest pełny pakiet materiałów szkoleniowych, koszt egzaminu końcowego. Zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w weekendy w co najmniej 10-osobowych grupach. Szkolenia prowadzone są zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego, który jest także organem egzaminującym. Kursant, który uzyska pozytywny wynik egzaminu, otrzymuje zaświadczenie bezterminowego uprawnienia operatora danego urządzenia.

Szkolenia Kraków - dla operatorów urządzeń transportu bliskiego UDT

Pozostałe kursy zawodowe Kraków

Na tym nie kończy się oferta Ośrodka Szkoleń Zawodowych SzkoleniaMM. Słuchacze mogą wziąć udział w kursie konserwacji urządzeń transportu bliskiego, który pozwala zdobyć zaświadczenie bezterminowego uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Ponadto Ośrodek SzkoleniaMM oferuje kursy BHP i PPOŻ, skierowane do pracodawców oraz osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno-biurowych, pracowników na stanowiskach inżynieryjnotechnicznych lub robotniczych oraz nowozatrudnionych pracowników. Szkolenia mogą odbywać się w siedzibie klienta lub w salach wykładowych Ośrodka w Krakowie lub w Rudawie.

Ostatnią propozycją są kursy dla kadry kierowniczej. Wybrane szkolenia pozwalają na doskonalenie kompetencji komunikowania się oraz budowania relacji interpersonalnych, tworzenia i motywowania zespołów, zarządzania efektywnością pracy pracowników lub ich motywowania.

Kurs Kraków - szkolenia dla kardy kierowniczej

Dodatkowe informacje

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem oraz terminami najbliższych kursów zawodowych w Krakowie i okolicach. Rejestracja jest niezwykle prosta i wygodna: wystarczy wypełnić formularz na stronie danego kursu, a informacja o dalszym postępowaniu zostanie przekazana mailowo. Szeroki wybór kursów = SzkoleniaMM!

Do zobaczenia na szkoleniach!

@Facebook – Centrum kształcenia SzkoleniaMM – kursy zawodowe Kraków..