Kursy BHP i PPOŻ

Ośrodek Szkoleń Zawodowych SzkoleniaMM zaprasza na kursy z zakresu BHP i PPOŻ dla wszystkich grup zawodowych

Oferujemy szkolenia przeznaczone dla:

Pracodawców oraz osób kierujących pracownikami – szkolenie okresowe nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Czas trwania szkolenia: 16 godz.

Pracowników administracyjno-biurowych – szkolenie okresowe nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Czas trwania szkolenia: 8 godz.

Pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych – szkolenie okresowe nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Czas trwania szkolenia: 16 godz.

Pracowników na stanowiskach robotniczych – szkolenie okresowe nie rzadziej niż raz na 3 lata, a gdy są to stanowiska, na których występują szczególne zagrożenia – nie rzadziej niż raz na rok.

Czas trwania szkolenia: 8 godz.

Nowozatrudnionych pracowników – szkolenie wstępne.

Czas trwania szkolenia:

    • – instruktaż ogólny 3 godz.,
    • – instruktaż stanowiskowy 2-8 godz. w zależności od stanowiska.

Szkolenia okresowe dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby – nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Czas trwania szkolenia: 32 godz.

 

Dokumenty uzyskane po szkoleniu: zgodne z wymaganiami zaświadczenie o ukończeniu kursu.

System zajęć: szkolenia mogą odbywać się w siedzibie klienta lub w naszych salach wykładowych w Krakowie lub w Rudawie.

Płatność: ceny szkoleń ustalane są indywidualnie w zależności od ich rodzaju oraz liczby osób.

 

Kursy BHP i PPOŻ - SzkoleniaMM