Kurs operator koparkoładowarki – na czym polega?

Opublikowano Opublikowano w Artykuły

Na czym polega kurs operatora koparkoładowarki?

Kurs operator koparkoładowarki Kraków daje możliwość obsługi uniwersalnej maszyny, która jest wykorzystywana przy pracach budowlanych każdego typu. Koparkoładowarka składa się z przedniej łyżki, która pełni funkcję ładowarki oraz z tylnej będącej koparką. Maszynę wykorzystuje się do różnego rodzaju prac – naziemnych, związanych z przeładunkiem, podczas odwiertów czy odśnieżania. Osoby posiadające uprawnienia do obsługi koparkoładowarki zyskują szerokie możliwości zatrudnienia.

 

Jak zdobyć pracę jako operator koparkoładowarki?

Żeby pracować w tym zawodzie należy spełnić kilka wymagań. Pierwszym z nich jest bycie osobą pełnoletnią, która posiada zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do tego typu pracy. Należy posiadać wykształcenie przynajmniej na poziomie podstawowym, zaś najbardziej istotnym jest ukończenie kursu dla operatorów koparkoładowarek.

 

Kurs operatora koparkoładowarki Kraków – z czego się składa?

Do pracy w tym zawodzie należy ukończyć specjalistyczny kurs. Operator koparkoładowarki uczęszcza na zajęcia, które są podzielone na dwie część:

  • Część teoretyczna– szkolenie z zakresu BHP, dokumentacji technicznej oraz możliwych specjalizacji. Na część teoretyczną przeznacza się określoną ilość godzin dydaktycznych. Podczas egzaminu część teoretyczna jest zdawana w formie ustnej.
  • Część praktyczna – czyli po prostu obsługa maszyny. To właśnie na tę część kładziony jest największy nacisk. W zawodzie operatora koparkoładowarki doświadczenie oraz praktyka są bowiem najważniejsze.

Szkolenie obejmuje również materiały do nauki oraz opłatę za egzamin końcowy. Zajęcia mogą odbywać się w dni powszechnie, jak i w trybie weekendowym.

 

Jak wygląda egzamin na operatora koparkoładowarki?

Zdający musi poprawnie wykonać zadania związane z obsługą maszyny i jej manewrowaniem. Powinien umieć wskazać główne elementy, jakie wchodzą w skład nadwozia, podwozia i układu roboczego. Niezbędna jest umiejętność sprawdzenia stanu poszczególnych płynów, ocena stanu technicznego układu chłodzenia, hamulców i ogumienia kół. Jeśli chodzi o konkretne zadania, jakie mogą pojawić się na egzaminie, to należy do nich ustawianie koparki wraz z zachowaniem odpowiedniej odległości, wykonywanie wykopów o konkretnych wymiarach czy przeprowadzanie dwóch cykli roboczych z uwzględnieniem załadunku. Do tego powinno się umieć poprawnie zasypywać wykopy, wyrównywać teren i nabierać ładunek podczas jazdy do tyłu.

 

Potwierdzenie zdania egzaminu

Egzamin zakończony pozytywnym wynikiem wiąże się z otrzymaniem książeczki, która potwierdza uprawnienia zdającego do obsługi koparkoładowarki kl. III wszystkich typów. Wydaniem dokumentu zajmuje się Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Operator musi pamiętać, aby w pracy mieć ten dokument zawsze przy sobie. Do tego pracodawca powinien posiadać w aktach pracownika kopię dokumentu. Rejestr osób posiadających uprawnienia do wykonywania tego zawodu jest prowadzony przez Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn.

Do pracy w tym zawodzie należy ukończyć specjalistyczny kurs. Operator koparkoładowarki uczęszcza na zajęcia, które są podzielone na dwie część:

  • Część teoretyczna– szkolenie z zakresu BHP, dokumentacji technicznej oraz możliwych specjalizacji. Na część teoretyczną przeznacza się określoną ilość godzin dydaktycznych. Podczas egzaminu część teoretyczna jest zdawana w formie ustnej.
  • Część praktyczna – czyli po prostu obsługa maszyny. To właśnie na tę część kładziony jest największy nacisk. W zawodzie operatora koparkoładowarki doświadczenie oraz praktyka są bowiem najważniejsze.

Szkolenie obejmuje również materiały do nauki oraz opłatę za egzamin końcowy. Zajęcia mogą odbywać się w dni powszechnie, jak i w trybie weekendowym.

 

Jak wygląda egzamin na operatora koparkoładowarki?

Zdający musi poprawnie wykonać zadania związane z obsługą maszyny i jej manewrowaniem. Powinien umieć wskazać główne elementy, jakie wchodzą w skład nadwozia, podwozia i układu roboczego. Niezbędna jest umiejętność sprawdzenia stanu poszczególnych płynów, ocena stanu technicznego układu chłodzenia, hamulców i ogumienia kół. Jeśli chodzi o konkretne zadania, jakie mogą pojawić się na egzaminie, to należy do nich ustawianie koparki wraz z zachowaniem odpowiedniej odległości, wykonywanie wykopów o konkretnych wymiarach czy przeprowadzanie dwóch cykli roboczych z uwzględnieniem załadunku. Do tego powinno się umieć poprawnie zasypywać wykopy, wyrównywać teren i nabierać ładunek podczas jazdy do tyłu.

 

Potwierdzenie zdania egzaminu

Egzamin zakończony pozytywnym wynikiem wiąże się z otrzymaniem książeczki, która potwierdza uprawnienia zdającego do obsługi koparkoładowarki kl. III wszystkich typów. Wydaniem dokumentu zajmuje się Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Operator musi pamiętać, aby w pracy mieć ten dokument zawsze przy sobie. Do tego pracodawca powinien posiadać w aktach pracownika kopię dokumentu. Rejestr osób posiadających uprawnienia do wykonywania tego zawodu jest prowadzony przez Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn.

Kurs operator koparko-ładowarki Kraków - na czym polega? SzkoleniaMM