Kurs konserwacja urządzeń transportu bliskiego

Ośrodek Szkoleń Zawodowych SzkoleniaMM zaprasza na kurs: „Konserwacja urządzeń transportu bliskiego”

Zakres urządzeń:

 • konserwacja wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia,
 • konserwacja suwnic ogólnego przeznaczenia,
 • konserwacja żurawi,

– wieżowe,

– samojezdne i przenośne (przeładunkowe HDS),

– stacjonarne i przewoźne,

 • konserwacja podestów ruchomych,

– masztowe,

– przejezdne,

– przewoźne,

 • konserwacja wózków jezdniowych z wyłączeniem specjalizowanych,
 • konserwacja dźwigników,

– warsztatowe,

– hakowe,

 • konserwacja urządzeń dla osób niepełnosprawnych.

 
Cel szkolenia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy konserwacji danego urządzenia transportu bliskiego.
 
Warunki przyjęcia:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy konserwatora danego urządzenia transportu bliskiego.
 • konieczne jest aby osoba ubiegająca się o kwalifikacje konserwatora posiadała praktykę w naprawach i konserwacji urządzeń pod nadzorem uprawnionego konserwatora minimum 1 rok,
 • w przypadku urządzeń zasilanych energią elektryczną pow. 48V konieczne jest posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego SEP (istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji SEP w Naszym Ośrodku).

 
Zakres szkolenia:

 • część teoretyczna i praktyczna nauka konserwacji danego urządzenia transportu bliskiego,
 • pełny pakiet materiałów szkoleniowych,
 • koszt egzaminu,
 • ubezpieczenie NNW.

 
Dokumenty uzyskane po szkoleniu: zaświadczenie bezterminowego uprawnienia do konserwacji danego urządzenia transportu bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Dodatkowe informacje: szkolenie prowadzone jest według wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego.

System zajęć: zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w weekendy na terenie Krakowa i okolic.

Egzamin: odbywa się przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.