Kurs operatora koparkoładowarki daje możliwość obsługi uniwersalnej maszyny, która jest wykorzystywana przy pracach budowlanych każdego typu. Koparkoładowarka składa się z przedniej łyżki, która pełni funkcję ładowarki oraz z tylnej będącej koparką. Maszynę wykorzystuje się do różnego rodzaju prac – naziemnych, związanych z przeładunkiem, podczas odwiertów czy odśnieżania. Osoby posiadające uprawnienia do obsługi koparkoładowarki zyskują szerokie możliwości zatrudnienia.

Jak zdobyć pracę jako operator koparkoładowarki?

Żeby pracować w tym zawodzie należy spełnić kilka wymagań. Pierwszym z nich jest bycie osobą pełnoletnią, która posiada zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do tego typu pracy, a drugim najbardziej istotnym jest ukończenie kursu dla operatorów koparkoładowarek.

Kurs operatora koparkoładowarki – z czego się składa?

kurs-operator-koparko-ladowarki (1)

Aby móc rozpocząć pracę w tym zawodzie należy ukończyć specjalistyczny kurs Operator koparkoładowarki. Szkolenie podzielone jest na dwie część:

  • Część teoretyczna– szkolenie z zakresu BHP, dokumentacji technicznej oraz możliwych specjalizacji. Na część teoretyczną przeznacza się określoną ilość godzin dydaktycznych. Podczas egzaminu część teoretyczna jest zdawana w formie ustnej.
  • Część praktyczna – czyli po prostu obsługa maszyny. To właśnie na tę część kładziony jest największy nacisk. W zawodzie operatora koparkoładowarki doświadczenie oraz praktyka są bowiem najważniejsze.

Szkolenie obejmuje również materiały do nauki oraz opłatę za egzamin końcowy. Zajęcia mogą odbywać się w dni powszechnie, jak i w trybie weekendowym.

Jak wygląda egzamin na operatora koparkoładowarki?

Zdający musi poprawnie wykonać zadania związane z obsługą maszyny i jej manewrowaniem. Powinien umieć wskazać główne elementy, jakie wchodzą w skład nadwozia, podwozia i układu roboczego. Niezbędna jest umiejętność sprawdzenia stanu poszczególnych płynów, ocena stanu technicznego układu chłodzenia, hamulców i ogumienia kół. Jeśli chodzi o konkretne zadania, jakie mogą pojawić się na egzaminie, to należy do nich ustawianie koparki wraz z zachowaniem odpowiedniej odległości, wykonywanie wykopów o konkretnych wymiarach czy przeprowadzanie dwóch cykli roboczych z uwzględnieniem załadunku. Do tego powinno się umieć poprawnie zasypywać wykopy, wyrównywać teren i nabierać ładunek podczas jazdy do tyłu.

Potwierdzenie zdania egzaminu

Egzamin zakończony pozytywnym wynikiem wiąże się z otrzymaniem książeczki, która potwierdza uprawnienia zdającego do obsługi koparkoładowarki kl. III wszystkich typów. Wydaniem dokumentu zajmuje się Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny. Operator musi pamiętać, aby w pracy mieć ten dokument zawsze przy sobie. Do tego pracodawca powinien posiadać w aktach pracownika kopię dokumentu. Rejestr osób posiadających uprawnienia do wykonywania tego zawodu jest prowadzony przez Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn.

Przeczytaj również:

Liczba głosów: 4 Ocena: 5/5

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *