Operowanie żurawiem jest odpowiedzialnym i skomplikowanym zadaniem, które wymaga szczegółowej wiedzy i umiejętności. To nie jest praca dla każdego – wymaga specjalistycznego szkolenia i certyfikacji. W tym wpisie omówimy kategorie uprawnień, jakie są wymagane do pracy na różnych typach żurawi, a także proces, który musisz przejść, aby zdobyć te uprawnienia.

Jakie są kategorie uprawnień do obsługi żurawi?

W Polsce mamy do czynienia z dwoma głównymi kategoriami uprawnień do obsługi żurawi: 

  • uprawnienia II Ż 
  • uprawnienia I Ż 

Te kategorie różnią się między sobą zakresem uprawnień i rodzajem obsługiwanych żurawi.

Zakres uprawnień II Ż

Uprawnienia II Ż otwierają drogę do obsługi specyficznych typów żurawi, takich jak:

  • Żurawie stacjonarne: Jest to kategoria żurawi, które są zazwyczaj montowane na stałe w jednym miejscu. Są one często używane na dużych placach budowy, gdzie prace trwają przez długi okres czasu. 
  • Żurawie przenośne (HDS): Znane również jako Hydrauliczne Dźwigi Samochodowe, są one montowane na samochodach ciężarowych i używane do różnych zadań, takich jak załadunek i rozładunek towarów. 
  • Żurawie przewoźne: Te żurawie są podobne do żurawi przenośnych, ale są zbudowane tak, aby można je było łatwo przewozić z miejsca na miejsce. 
  • Żurawie samojezdne: Jest to specjalna kategoria żurawi, która łączy cechy żurawia stacjonarnego z mobilnością żurawia przenośnego. Są one montowane na specjalnych podwoziach, które pozwalają im poruszać się po placu budowy. 

Zakres uprawnień I Ż

Uprawnienia  I Ż umożliwiają obsługę trzech głównych typów żurawi: wieżowych, szybkomontujących oraz szynowych. 

  • Żurawie wieżowe: Są to potężne maszyny, które dominują nad większością miejskich krajobrazów budowy. Dzięki ich wysokiej konstrukcji, żurawie mogą podnosić ładunki na znaczne wysokości, co czyni je niezbędnymi na dużych placach budowy. 
  • Żurawie szybkomontujące: Często używane w mniejszych projektach budowlanych, te żurawie są zaprojektowane tak, aby można je było szybko złożyć i rozebrać.
  • Żurawie szynowe: Te specjalistyczne żurawie poruszają się po szynach, co pozwala im na przemieszczanie się wzdłuż długich odcinków. Są one często używane w przemyśle, na przykład w stoczniach lub zakładach produkcyjnych. 

Jak zostać operatorem żurawia?

Aby zostać operatorem żurawia, potrzebujesz nie tylko odpowiednich uprawnień, ale musisz także spełniać pewne wymagania wiekowe i zdrowotne. Przede wszystkim, musisz mieć co najmniej 18 lat. Oprócz tego, musisz posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Często posiadanie prawa jazdy kategorii B jest wystarczające. Niemniej jednak, jeśli operator posiada prawo jazdy kategorii C, ma dodatkową możliwość poruszania się żurawiem po drogach publicznych.

Osoby, które chcą zdobyć uprawnienia do obsługi żurawia, muszą także być w dobrym stanie zdrowia. Jeżeli masz problemy zdrowotne, takie jak akrofobia (lęk wysokości), zaburzenia równowagi, epilepsję, cukrzycę, choroby serca, czy schorzenia układu kostno-stawowego, możesz nie być w stanie zdobyć wymaganych uprawnień.

Proces zdobycia uprawnień zaczyna się od ukończenia odpowiedniego kursu. Kurs obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, gdzie kandydaci uczą się obsługi różnych typów żurawi, w zależności od kategorii uprawnień, które chcą uzyskać.

Po ukończeniu kursu, kandydaci przystępują do egzaminu przeprowadzanego przez Urząd Nadzoru Technicznego. Egzamin obejmuje część teoretyczną, praktyczną oraz rozmowę kwalifikacyjną. Dopiero po zdaniu egzaminu kandydat otrzymuje uprawnienia do obsługi żurawia w wybranej kategorii.

Podsumowanie

Obsługa żurawia, niezależnie od jego rodzaju, wymaga odpowiednich kwalifikacji i uprawnień. W Polsce mamy do czynienia z dwoma głównymi kategoriami uprawnień – I Ż i II Ż. Aby zdobyć uprawnienia, kandydat musi mieć co najmniej 18 lat, posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii, a także być w dobrym stanie zdrowia. Następnie musi ukończyć odpowiedni kurs i zdać egzamin w Urzędzie Nadzoru Technicznego.

Przeczytaj również:

Liczba głosów: 2 Ocena: 5/5

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *