Zdobycie uprawnień do zawodu montera rusztowań może otworzyć przed tobą wiele drzwi do ciekawej i dochodowej kariery w branży budowlanej. Jednak, jak z każdym specjalistycznym zawodem, stawia przed tobą szereg wyzwań i wymagań, które muszą być spełnione. Niniejszy wpis ma na celu zapewnić Ci wszystkie informacje potrzebne do tego, by podjąć kroki w kierunku zdobycia tych uprawnień.

Jakie uprawnienia powinien posiadać monter rusztowań?

Zgodnie z polskim prawem, monter rusztowań musi posiadać odpowiednie uprawnienia, które potwierdzają jego zdolności do bezpiecznej i efektywnej pracy z rusztowaniami. Te uprawnienia zdobywa się poprzez ukończenie specjalistycznego szkolenia i zdanego egzaminu.

Podstawowe uprawnienia montera rusztowań obejmują:

 • Uprawnienia do montażu i demontażu rusztowań wydane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.
 • Znajomość przepisów BHP. Bezpieczeństwo na budowie jest absolutnie kluczowe, dlatego monter rusztowań musi znać i stosować się do wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dodatkowo monter rusztowań może posiadać szereg innych uprawnień i certyfikatów, które zwiększają jego atrakcyjność na rynku pracy. Mogą to być na przykład uprawnienia do obsługi określonego typu maszyn budowlanych, prawo jazdy, certyfikat udzielania pierwszej pomocy czy znajomość języka angielskiego, szczególnie cenna przy pracach zagranicznych.

Warto pamiętać, że uprawnienia te są nie tylko wymagane przez prawo, ale przede wszystkim zapewniają bezpieczeństwo zarówno samego montera rusztowań, jak i innych pracowników na budowie. Dlatego też, przed przystąpieniem do pracy, każdy monter rusztowań powinien zadbać o zdobycie odpowiednich uprawnień.

Jak zdobyć uprawnienia montera rusztowań?

Aby zdobyć uprawnienia montera rusztowań, istotne jest przede wszystkim spełnienie podstawowego warunku – ukończenie 18 lat. Następnie, kandydat musi zapisać się na odpowiedni kurs oferowany przez Nasz Ośrodek. Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu, który potwierdza nabyte umiejętności i wiedzę, kursant otrzymuje książeczkę montera rusztowań. Jest to dokument wydawany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, niezbędny do wykonywania zawodu montera rusztowań. Pamiętaj, że proces zdobycia tych uprawnień wymaga zaangażowania i czasu, jednak przynosi satysfakcję i otwiera wiele możliwości kariery.

Kto może zapisać się na kurs montera rusztowań?

Wymagania do zapisania się na kurs są jasne. Kandydat musi mieć ukończone 18 lat. Dodatkowo, ze względu na specyfikę zawodu, wymagane jest aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy. W praktyce oznacza to brak lęku wysokości oraz ogólnie dobre zdrowie fizyczne. Montaż rusztowań często wiąże się ze wspinaczką na duże wysokości, dlatego omdlenia lub lęk wysokości mogą stanowić duże zagrożenie.

Jak przebiega kurs ma montera rusztowań?

Kurs dla montażysty rusztowań jest intensywnym szkoleniem, które składa się z trzech głównych elementów:

 1. Teoretyczne przygotowanie kursantów do montażu rusztowań: Ta część kursu obejmuje naukę o różnych rodzajach rusztowań, ich strukturze, zasadach montażu i demontażu, jak również zasadach bezpieczeństwa. Ponadto, kursanci uczą się, jak czytać i interpretować rysunki techniczne.
 2. Praktyczna nauka montażu rusztowań: Po ukończeniu teorii, kursanci przechodzą do praktycznej części szkolenia. Pod nadzorem doświadczonych instruktorów, uczą się oni, jak prawidłowo i bezpiecznie montować rusztowania na różne potrzeby i w różnych warunkach.
 3. Egzamin końcowy: Po ukończeniu części teoretycznej i praktycznej, kursanci przystępują do egzaminu końcowego. Egzamin ten ma na celu sprawdzenie, czy zdobyli oni niezbędne umiejętności i wiedzę, aby bezpiecznie i skutecznie wykonywać zawód montera rusztowań. Po pomyślnym zdaniu egzaminu kursanci otrzymują uprawnienia montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych – bez klasy.

Ile kosztuje kurs montera rusztowań?

Koszt kursu może się różnić w zależności od miejsca i instytucji, ale generalnie koszt takiego szkolenia wynosi od 1 100 do 2 500 PLN.

Przeciwskazania zdrowotne do wykonywania zawodu montera rusztowań

Nie każda osoba może zostać monterem rusztowań. Z uwagi na specyfikę zawodu, istnieją pewne przeciwskazania zdrowotne. Do nich należą między innymi:

 • Choroby centralnego i obwodowego układu nerwowego
 • Padaczka
 • Cukrzyca
 • Choroby układu krążenia
 • Choroby układu oddechowego
 • Niedosłuch
 • Choroby oczu

Kandydaci na kurs montera rusztowań muszą być zdrowi i gotowi do pracy na wysokościach, co wyklucza m.in. osoby z lękiem wysokości.

Ile można zarobić jako monter rusztowań?

Zarobki montera rusztowań mogą się różnić w zależności od miejsca pracy i doświadczenia. W Polsce początkujący monter rusztowań może oczekiwać zarobków w okolicach 4 000 – 5 000 zł brutto na początku kariery.

Jednak dla doświadczonych monterów rusztowań, szczególnie tych, którzy pracują na kontraktach na rynkach europejskich, zarobki mogą być znacznie wyższe, sięgając nawet 10 000 zł brutto i więcej.

Warto zaznaczyć, że rynek pracy dla monterów rusztowań jest stosunkowo stabilny, ze względu na ciągły popyt na ich umiejętności w branży budowlanej.Kurs montera rusztowań

Podsumowanie

Zawód montera rusztowań jest profesją wymagającą, ale jednocześnie dającą wiele satysfakcji. Daje wiele możliwości rozwoju, zarówno na rynku polskim, jak i na międzynarodowym. Zdobywanie uprawnień może być wymagające i czasochłonne, ale przynosi wiele korzyści, takich jak zdobycie stabilnego zatrudnienia w sektorze budownictwa, możliwość podjęcia pracy za granicą oraz satysfakcję z wykonywanej pracy. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie i determinacja, aby przejść przez cały proces szkolenia i zdobycia uprawnień.

Przeczytaj również:

Liczba głosów: 3 Ocena: 5/5

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *