Kiedy myślimy o maszynach budowlanych, koparka i koparko-ładowarka to dwie z najbardziej rozpoznawalnych maszyn, z którymi możemy się spotkać na placu budowy. Oba te sprzęty odgrywają kluczową rolę w pracach ziemnych i budowlanych, ale czy rzeczywiście są takie same? Czy osoba, która została przeszkolona do obsługi jednego urządzenia, może bezproblemowo obsługiwać drugie? W tym wpisie zajmę się różnicami między koparką a koparko-ładowarką, procesem zdobywania kwalifikacji do obsługi tych maszyn oraz tym, czy operator koparko-ładowarki może faktycznie pracować na koparce.

Czym różni się koparka od koparkoładowarki?

Koparka i koparko-ładowarka to dwie maszyny, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się podobne, ale w rzeczywistości różnią się od siebie w wielu aspektach.

Koparka to przede wszystkim maszyna budowlana stworzona do ciężkich prac wykopowych. Jej głównym celem jest wykonywanie wykopów i przenoszenie materiałów budowlanych z miejsca na miejsce. Charakteryzuje się dużym ramieniem roboczym z łyżką na końcu ( oczywiście przy zastosowaniu szybkozłącza można również zamontować wiertnicę czy np. chwytak do drewna ), która służy do kopania gleby, skał czy innych materiałów. Zastosowanie koparki jest przede wszystkim tam, gdzie konieczne są głębokie wykopy, np. pod fundamenty budynków, przewody wodociągowe czy kanalizacyjne.

Z kolei koparko-ładowarka to kombinacja dwóch maszyn w jednej. Po pierwsze, posiada ramię robocze z łyżką, podobnie jak koparka, który służy do kopania. Ale co ją wyróżnia, to dodatkowa łyżka ładowarki umieszczona z przodu maszyny. Dzięki temu koparko-ładowarka to niezwykle wszechstronny i funkcjonalny sprzęt, który można wykorzystać zarówno do prac wykopowych, jak i do przenoszenia i ładowania materiałów. Jej zdolność do wykonywania wielu zadań czyni ją niezastąpioną na placach budowy, gdzie przestrzeń jest ograniczona i potrzebna jest wszechstronność.

Jak zdobyć uprawnienia operatora koparkoładowarki?

Zdobycie uprawnień do obsługi koparko-ładowarki wymaga spełnienia określonych kroków. Na początek konieczne jest ukończenie dedykowanego kursu dla operatorów koparkoładowarek w placówce, której program szkoleniowy jest zatwierdzony przez Sieć Badawczą Łukasiewicz ( wcześniej Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ), co jest gwarancją rzetelności i wysokiej jakości szkolenia. Osoby chcące wziąć udział w takim kursie muszą spełniać pewne wymogi. Kluczowym jest wiek – kandydat musi mieć przynajmniej 18 lat. Nie można też zapominać o stanie zdrowia kandydata na operatora, który musi dostarczyć stosowne zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak jakichkolwiek przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki.

Dla osób zainteresowanych, chcących dowiedzieć się więcej na temat tego, na czym dokładnie polega kurs operatora koparko-ładowarki, zachęcam do zapoznania się z artykułem dostępnym na stronie https://szkoleniamm.pl/blog/na-czym-polega-kurs-operatora-koparkoladowarki/.

Czy operator koparkoładowarki może pracować na koparce?

Odpowiadając na postawione pytanie, operator koparkoładowarki nie jest uprawniony do automatycznego obsługiwania każdego rodzaju koparki. Istnieją jednak pewne wyjątki. Na mocy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych osoby posiadające kwalifikacje do obsługi koparkoładowarki mogą obsługiwać koparki jednonaczyniowe, których masa eksploatacyjna nie przekracza 4 ton, co obejmuje minikoparki oraz niektóre lżejsze modele koparek pełnowymiarowych. Dodatkowo, osoby te mają także prawo do obsługiwania ładowarek jednonaczyniowych o masie do 8 ton.

W sytuacji, gdy chodzi o obsługę cięższych koparek, wymagane są dodatkowe uprawnienia. Konkretnie, dla koparek jednonaczyniowych do 25 ton masy eksploatacyjnej konieczne jest posiadanie uprawnień klasy III. Natomiast, chcąc operować wszystkimi typami koparek jednonaczyniowych, trzeba zdobyć uprawnienia klasy I.

Podsumowanie

Koparka i koparko-ładowarka, mimo pewnych podobieństw, to dwa różne urządzenia służące do realizacji specyficznych zadań na placu budowy. Zdobycie odpowiednich kwalifikacji jest kluczowe dla bezpiecznej i efektywnej pracy z tymi maszynami. Warto podkreślić, że osoba posiadająca uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki nie ma automatycznie uprawnień do obsługi wszystkich rodzajów koparek. Jednak pewne wyjątki w tym zakresie istnieją, co podkreśla potrzebę ciągłego dokształcania się i zdobywania odpowiednich uprawnień w dynamicznie zmieniającym się świecie maszyn budowlanych.

Przeczytaj również:

Liczba głosów: 2 Ocena: 5/5

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *