Szkolenia dla kadry kierowniczej

SZKOLENIA DLA KADRY KIEROWNICZEJ ORAZ DLA PRACOWNIKÓW ZARZĄDZAJĄCYCH ZESPOŁAMI

Doskonalenie kompetencji komunikowania się. Budowanie relacji interpersonalnych.

 • Konstrukcja systemu komunikacji w organizacji i przepływu informacji.
 • Diagnoza stylu komunikacji pracownika.
 • Metody i techniki doskonalenia kompetencji interpersonalnych – parafraza i aktywne słuchanie.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin.

Tworzenie i motywowanie zespołów.

 • Zespół a grupa.
 • Cykl życia zespołu.
 • Tworzenie zespołu-dobór pracowników.
 • Zarządzanie zespołem.
 • Metody i narzędzia.
 • Ocena efektywności pracy zespołu.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin.

Zarządzanie efektywnością pracy pracowników.

 • Konstrukcja systemu zarządzania efektywnością pracy pracownika.
 • Determinanty efektywności pracy pracownika.
 • Kryteria oceny efektywności pracowniczej.
 • Proces zarządzania efektywnością pracy pracowników.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin.

Motywowanie pracowników.

 • Pojęcie i znaczenie motywowania pracowników.
 • Finansowe i pozafinansowe narzędzia motywacji pracowniczej.
 • Diagnoza potrzeb pracowników.
 • Dopasowanie narzędzi motywacji do zatrudnionych pracowników.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin.