OPERATOR MASZYN DO PRODUKCJI, SORTOWANIA I USZLACHETNIANIA KRUSZYW KL.II

Opublikowano Opublikowano w Operator maszyn budowlanych

OŚRODEK SZKOLEŃ ZAWODOWYCH SZKOLENIAMM ZAPRASZA NA KURS: „OPERATOR MASZYN DO PRODUKCJI, SORTOWANIA I USZLACHETNIANIA KRUSZYW kl.II”

 

Cel szkolenia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień operatora maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw kl.II – wszystkie typy o wydajności powyżej 100 t/h
Warunki przyjęcia:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie minimum podstawowe
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw
  • posiadanie od co najmniej 1 roku uprawnień operatora kl.III w przedmiotowej specjalności

Zakres szkolenia:

  • część teoretyczna i praktyczna nauka obsługi maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw
  • pełny pakiet materiałów szkoleniowych
  • koszt egzaminu
  • ubezpieczenie NNW

Dokumenty uzyskane po szkoleniu: książeczka operatora maszyn roboczych potwierdzająca uprawnienia do wykonywania zawodu operatora maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw z wpisem odpowiedniej klasy, wydana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy

Dodatkowe informacje: kurs prowadzony jest zgodnie z programem nauczania opracowanym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

System zajęć: zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w weekendy, w co najmniej 15-osobowych grupach

Egzamin: odbywa się w siedzibie naszego Ośrodka w Rudawie przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Termin rozpoczęcia szkolenia: 06 marzec 2017 r.

Płatność: 1150 zł

 

REJESTRACJA ON-LINE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Nazwa szkolenia (wymagane)

Dodatkowe informacje

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagane)