Wielozadaniowy nośnik osprzętów

OŚRODEK SZKOLEŃ ZAWODOWYCH SZKOLENIAMM ZAPRASZA NA KURS: „OPERATOR WIELOZADANIOWEGO NOŚNIKA OSPRZĘTÓW”.

Cel szkolenia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień operatora wielozadaniowego nośnika osprzętów – bez klasy.

Warunki przyjęcia:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora wielozadaniowego nośnika osprzętów

Zakres szkolenia:

 • część teoretyczna i praktyczna nauka obsługi wielozadaniowego nośnika osprzętów
 • pełny pakiet materiałów szkoleniowych
 • koszt egzaminu
 • ubezpieczenie NNW

Dokumenty uzyskane po szkoleniu: książeczka operatora maszyn roboczych potwierdzająca uprawnienia do wykonywania zawodu operatora wielozadaniowego nośnika osprzętów, wydana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy

Dodatkowe informacje: kurs prowadzony jest zgodnie z programem nauczania opracowanym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

System zajęć: zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w weekendy, w co najmniej 15-osobowych grupach

Egzamin: odbywa się w siedzibie naszego Ośrodka w Rudawie przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Termin rozpoczęcia szkolenia: 09 październik 2017 r.

Płatność: 1050 zł

REJESTRACJA ON-LINE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Nazwa szkolenia (wymagane)

Dodatkowe informacje

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagane)

 

Szkolenia dla kadry kierowniczej oraz dla pracowników zarządzających zespołami

Doskonalenie kompetencji komunikowania się. Budowanie relacji interpersonalnych.

 • Konstrukcja systemu komunikacji w organizacji i przepływu informacji.
 • Diagnoza stylu komunikacji pracownika.
 • Metody i techniki doskonalenia kompetencji interpersonalnych – parafraza i aktywne słuchanie.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin.

 

Tworzenie i motywowanie zespołów.

 • Zespół a grupa.
 • Cykl życia zespołu.
 • Tworzenie zespołu-dobór pracowników.
 • Zarządzanie zespołem.
 • Metody i narzędzia.
 • Ocena efektywności pracy zespołu.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin.

 

Zarządzanie efektywnością pracy pracowników.

 • Konstrukcja systemu zarządzania efektywnością pracy pracownika.
 • Determinanty efektywności pracy pracownika.
 • Kryteria oceny efektywności pracowniczej.
 • Proces zarządzania efektywnością pracy pracowników.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin.

 

Motywowanie pracowników.

 • Pojęcie i znaczenie motywowania pracowników.
 • Finansowe i pozafinansowe narzędzia motywacji pracowniczej.
 • Diagnoza potrzeb pracowników.
 • Dopasowanie narzędzi motywacji do zatrudnionych pracowników.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin.

 

REJESTRACJA ON-LINE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Nazwa szkolenia (wymagane)

Dodatkowe informacje

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagane)

BHP i PPOŻ

OŚRODEK SZKOLEŃ ZAWODOWYCH SZKOLENIAMM ZAPRASZA NA SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP i PPOŻ DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH.

Oferujemy szkolenia przeznaczone dla:

Pracodawców oraz osób kierujących pracownikami – szkolenie okresowe nie rzadziej niż raz na 5 lat

Czas trwania szkolenia: 16 godz.

Pracowników administracyjno-biurowych – szkolenie okresowe nie rzadziej niż raz na 6 lat

Czas trwania szkolenia: 8 godz.

Pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych – szkolenie okresowe nie rzadziej niż raz na 5 lat

Czas trwania szkolenia: 16 godz.

Pracowników na stanowiskach robotniczych – szkolenie okresowe nie rzadziej niż raz na 3 lata, a gdy są to stanowiska, na których występują szczególne zagrożenia – nie rzadziej niż raz na rok

Czas trwania szkolenia: 8 godz.

Nowozatrudnionych pracowników – szkolenie wstępne

Czas trwania szkolenia:

– instruktaż ogólny 3 godz.

– instruktaż stanowiskowy 2-8 godz. w zależności od stanowiska

Szkolenia okresowe dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby – nie rzadziej niż raz na 5 lat

Czas trwania szkolenia: 32 godz.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu: zgodne z wymaganiami zaświadczenie o ukończeniu kursu.

System zajęć: szkolenia mogą odbywać się w siedzibie klienta lub w naszych salach wykładowych w Krakowie lub w Rudawie.

Płatność: ceny szkoleń ustalane są indywidualnie w zależności od ich rodzaju oraz liczby osób.

 

REJESTRACJA ON-LINE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Nazwa szkolenia (wymagane)

Dodatkowe informacje

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagane)

Konserwacja urządzeń transportu bliskiego

Ośrodek Szkoleń Zawodowych SzkoleniaMM zaprasza na szkolenie: „Konserwacja urządzeń transportu bliskiego”

Zakres urządzeń:

 • konserwacja wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia
 • konserwacja suwnic ogólnego przeznaczenia
 • konserwacja żurawi

– wieżowe

– samojezdne i przenośne (przeładunkowe HDS)

– stacjonarne i przewoźne

 • konserwacja podestów ruchomych

– masztowe

– przejezdne

– przewoźne

 • konserwacja wózków jezdniowych z wyłączeniem specjalizowanych
 • konserwacja dźwigników

– warsztatowe

– hakowe

 • konserwacja urządzeń dla osób niepełnosprawnych

Cel szkolenia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy konserwacji danego urządzenia transportu bliskiego

Warunki przyjęcia:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum zawodowe
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy konserwatora danego urządzenia transportu bliskiego
 • konieczne jest aby osoba ubiegająca się o kwalifikacje konserwatora posiadała praktykę w naprawach i konserwacji urządzeń pod nadzorem uprawnionego konserwatora minimum 1 rok
 • w przypadku urządzeń zasilanych energią elektryczną pow. 48V konieczne jest posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego SEP (istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji SEP w Naszym Ośrodku)

Zakres szkolenia:

 • część teoretyczna i praktyczna nauka konserwacji danego urządzenia transportu bliskiego
 • pełny pakiet materiałów szkoleniowych
 • koszt egzaminu
 • ubezpieczenie NNW

Dokumenty uzyskane po szkoleniu: zaświadczenie bezterminowego uprawnienia do konserwacji danego urządzenia transportu bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Dodatkowe informacje: szkolenie prowadzone jest według wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego

System zajęć: zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w weekendy na terenie Krakowa i okolic

Egzamin: odbywa się przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

 

 

REJESTRACJA ON-LINE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Nazwa szkolenia (wymagane)

Dodatkowe informacje

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagane)

Obsługa podestów ruchomych (podnośników)

Ośrodek Szkoleń Zawodowych SzkoleniaMM zaprasza na szkolenie: „Obsługa podestów ruchomych (podnośników)”

Cel szkolenia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze podestów ruchomych (podnośników)

Kategorie uprawnień

 • uprawnienia kat. II P

  – podesty ruchome masztowe
 •  uprawnienia kat. I P

  – podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (tzw. podnośniki nożycowe)- podesty ruchome przewoźne (tzw. pająki podczepiane pod samochód)- podesty ruchome samojezdne (montowane na pojeździe – podnośniki koszowe)

Warunki przyjęcia:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi podestów ruchomych

Zakres szkolenia:

 • część teoretyczna i praktyczna nauka obsługi podestów ruchomych
 • pełny pakiet materiałów szkoleniowych
 • koszt egzaminu
 • ubezpieczenie NNW

Dokumenty uzyskane po szkoleniu: zaświadczenie bezterminowego uprawnienia do obsługi podestów ruchomych

Dodatkowe informacje: szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem nauczania opracowanym przez Urząd Dozoru Technicznego

System zajęć: zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w weekendy na terenie Krakowa i okolic

Egzamin: odbywa się przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

 

REJESTRACJA ON-LINE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Nazwa szkolenia (wymagane)

Dodatkowe informacje

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagane)

Operator wciągników i wciągarek

Ośrodek Szkoleń Zawodowych SzkoleniaMM zaprasza na szkolenie: „Operator wciągników i wciągarek”

Cel szkolenia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze  wciągników i wciągarek

Rodzaje uprawnień

 • uprawnienia II W 
    – 
  wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo
 • uprawnienia I W 
    – 
  wciągniki i wciągarki sterowane z kabiny

Warunki przyjęcia:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora wciągników i wciągarek

Zakres szkolenia:

 • część teoretyczna i praktyczna nauka obsługi wciągników i wciągarek
 • pełny pakiet materiałów szkoleniowych
 • koszt egzaminu
 • ubezpieczenie NNW

Dokumenty uzyskane po szkoleniu: zaświadczenie bezterminowego uprawnienia operatora wciągników i wciągarek

Dodatkowe informacje: szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem nauczania opracowanym przez Urząd Dozoru Technicznego

System zajęć: zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w weekendy na terenie Krakowa i okolic

Egzamin: odbywa się przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

 

REJESTRACJA ON-LINE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Nazwa szkolenia (wymagane)

Dodatkowe informacje

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagane)

Operator żurawi

Ośrodek Szkoleń Zawodowych SzkoleniaMM zaprasza na szkolenie: „Operator żurawi”

Cel szkolenia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze  żurawi

Rodzaje uprawnień:

 • uprawnienia II Ż
  – żurawie stacjonarne
  – żurawie przenośne (tzw. HDS-y)
  – żurawie przewoźne
  – żurawie samojezdne (montowane na pojeździe, tzw. dźwigi)
 • uprawnienia I Ż
  – wieżowe oraz szybkomontujące
  – szynowe

Warunki przyjęcia:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi żurawi

Zakres szkolenia:

 • część teoretyczna i praktyczna nauka obsługi żurawi
 • pełny pakiet materiałów szkoleniowych
 • koszt egzaminu
 • ubezpieczenie NNW

Dokumenty uzyskane po szkoleniu: zaświadczenie bezterminowego uprawnienia do obsługi żurawi

Dodatkowe informacje: szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem nauczania opracowanym przez Urząd Dozoru Technicznego

System zajęć: zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w weekendy na terenie Krakowa i okolic

Egzamin: odbywa się przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

 

REJESTRACJA ON-LINE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Nazwa szkolenia (wymagane)

Dodatkowe informacje

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagane)

Operator suwnic

Ośrodek Szkoleń Zawodowych SzkoleniaMM zaprasza na szkolenie: „Operator suwnic”

Cel szkolenia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze suwnic

Rodzaje uprawnień

 • uprawnienia II S 
    – 
  suwnice  sterowane z poziomu roboczego
 • uprawnienia  I S
    – 
  suwnice  sterowane z kabiny

Warunki przyjęcia:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora suwnic

Zakres szkolenia:

 • część teoretyczna i praktyczna nauka obsługi suwnic
 • pełny pakiet materiałów szkoleniowych
 • koszt egzaminu
 • ubezpieczenie NNW

Dokumenty uzyskane po szkoleniu: zaświadczenie bezterminowego uprawnienia operatora suwnic danego typu

Dodatkowe informacje: szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem nauczania opracowanym przez Urząd Dozoru Technicznego

System zajęć: zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w weekendy na terenie Krakowa i okolic

Egzamin: odbywa się przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

 

REJESTRACJA ON-LINE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Nazwa szkolenia (wymagane)

Dodatkowe informacje

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagane)

Wózki Jezdniowe

OŚRODEK SZKOLEŃ ZAWODOWYCH SZKOLENIAMM ZAPRASZA NA KURS: „OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO”

 

Cel szkolenia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych wraz z instruktażem bezpiecznej wymiany butli gazowej

Rodzaje uprawnień

 • uprawnienia kat. III WJO

– wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane

 • uprawnienia kat. II WJO

– wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych

 • uprawnienia kat. I WJO

–  wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane

Warunki przyjęcia:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy wózków jezdniowych

Zakres szkolenia:

 • część teoretyczna i praktyczna nauka jazdy na wózkach jezdniowych wraz z instruktażem bezpiecznej wymiany butli gazowej
 • pełny pakiet materiałów szkoleniowych
 • koszt egzaminu
 • ubezpieczenie NNW

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

 • zaświadczenie bezterminowego uprawnienia operatora wózków – dotyczy wszystkich typów wózków (jezdniowych, podnośnikowych, unoszących, naładownych) wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
 • zaświadczenie bezpiecznej obsługi/wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych

Dodatkowe informacje: szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego

System zajęć: zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w weekendy, w co najmniej 10-osobowych grupach

Egzamin: odbywa się przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

 

REJESTRACJA ON-LINE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Nazwa szkolenia (wymagane)

Dodatkowe informacje

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagane)

Szkolenie rusztowania. Rusztowania budowlano-montażowe metalowe

Ośrodek Szkoleń Zawodowych SzkoleniaMM zaprasza na kurs: montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych

Szkolenie/kurs na rusztowania

Prace na wysokościach to standard w dzisiejszych czasach. Są one związane praktycznie z każdą większą budową. Niestety niewłaściwie wykonane stanowią ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia, zarówno pracowników jak i osób przebywających w najbliższym otoczeniu. Dlatego, aby pozostały bezpieczne muszą spełniać szereg określonych wymagań.

Na sprawne i szybkie wznoszenie budynków, jak i wykonywanie wielu prac na wysokości pozwalają rusztowania budowlano-montażowe. Do pracy z nimi potrzebne są odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, które pozwolą w sposób prawidłowy je konstruować i  bezpiecznie użytkować. W Polsce takie uprawnienia wydaje Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, a kurs i egzamin można odbyć naszym Ośrodku.

Zajęcia skierowane są przede wszystkim do osób z branży budowlanej, które chcą zwiększyć swoje umiejętności o bezpieczne i zgodne z przepisami zasady montażu i demontażu rusztowań. Wszyscy nasi instruktorzy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży. Ich wiedza i dogłębna znajomość  fachu zapewnią Ci najlepszej jakości szkolenie, które pomoże w sprawny sposób stawiać konstrukcje. Kurs montera rusztowań składa się zarówno z części praktycznej jak i teoretycznej.

Cel szkolenia: nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu montażu rusztowań budowlanych – przygotowanie do uzyskania uprawnień i wpisu do książeczki operatora.

Warunki przyjęcia na szkolenie rusztowania:

 • skończony 18 rok życia,
 • minimum podstawowe wykształcenie,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy montera/montażysty rusztowań.

W zakres szkolenia wchodzi:

 • teoretyczne przygotowanie kursantów do montażu rusztowań,
 • praktyczna nauka montażu rusztowań,
 • egzamin końcowy (koszt egzaminu jest zawarty w cenie kursu),
 • ubezpieczanie NNW.

Jakie dokumenty uzyskam po kursie montera rusztowań?

 • zaświadczenie, które potwierdzi kwalifikacje do wykonywania zawodu montażysty rusztowań  budowlano-montażowych metalowych,
 • wpis do książeczki operatora potwierdzający rodzaj i klasę uprawnień nadaną przez IMBiGS – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy.

Pozostałe informacje odnośnie kursu na rusztowania:

 • program nauczania, na podstawie którego prowadzone są zajęcia, został opracowany przez IMBiGS – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • zajęcia prowadzone są w minimum 15 osobowych grupach, zarówno w dni powszednie jak i w weekendy.

Egzamin: przeprowadzany jest przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji  Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.  Miejscem egzaminu jest siedziba naszego Ośrodka Szkoleniowego w Rudawie koło Krakowa.

Termin rozpoczęcia szkolenia:  29 wrzesień 2018 r.

Płatność: 870 zł

Popularnie nazywany „kurs na rusztowania” organizujemy cyklicznie, zobacz w prawej kolumnie, kiedy jest najbliższy termin lub po prostu skontaktuj się z nami.

W celu zapisu na szkolenie – monter rusztowań wystarczy wypełnić poniższy formularz.
Dalsze kroki zostaną wysłane na email.

 

Dowiedz się, jak przygotować się na szkolenie na rusztowania.

 

REJESTRACJA ON-LINE – KURS NA RUSZTOWANIA / SZKOLENIE RUSZTOWANIA

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Nazwa szkolenia (wymagane)

Dodatkowe informacje

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagane)