Wielozadaniowy nośnik osprzętów

OŚRODEK SZKOLEŃ ZAWODOWYCH SZKOLENIAMM ZAPRASZA NA KURS: „OPERATOR WIELOZADANIOWEGO NOŚNIKA OSPRZĘTÓW”.

Cel szkolenia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień operatora wielozadaniowego nośnika osprzętów – bez klasy.

Warunki przyjęcia:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora wielozadaniowego nośnika osprzętów

Zakres szkolenia:

 • część teoretyczna i praktyczna nauka obsługi wielozadaniowego nośnika osprzętów
 • pełny pakiet materiałów szkoleniowych
 • koszt egzaminu
 • ubezpieczenie NNW

Dokumenty uzyskane po szkoleniu: książeczka operatora maszyn roboczych potwierdzająca uprawnienia do wykonywania zawodu operatora wielozadaniowego nośnika osprzętów, wydana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy

Dodatkowe informacje: kurs prowadzony jest zgodnie z programem nauczania opracowanym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

System zajęć: zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w weekendy, w co najmniej 15-osobowych grupach

Egzamin: odbywa się w siedzibie naszego Ośrodka w Rudawie przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Termin rozpoczęcia szkolenia: 09 październik 2017 r.

Płatność: 1050 zł

REJESTRACJA ON-LINE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nazwa szkolenia (wymagane)

Dodatkowe informacje

 

Szkolenia dla kadry kierowniczej oraz dla pracowników zarządzających zespołami

Doskonalenie kompetencji komunikowania się. Budowanie relacji interpersonalnych.

 • Konstrukcja systemu komunikacji w organizacji i przepływu informacji.
 • Diagnoza stylu komunikacji pracownika.
 • Metody i techniki doskonalenia kompetencji interpersonalnych – parafraza i aktywne słuchanie.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin.

 

Tworzenie i motywowanie zespołów.

 • Zespół a grupa.
 • Cykl życia zespołu.
 • Tworzenie zespołu-dobór pracowników.
 • Zarządzanie zespołem.
 • Metody i narzędzia.
 • Ocena efektywności pracy zespołu.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin.

 

Zarządzanie efektywnością pracy pracowników.

 • Konstrukcja systemu zarządzania efektywnością pracy pracownika.
 • Determinanty efektywności pracy pracownika.
 • Kryteria oceny efektywności pracowniczej.
 • Proces zarządzania efektywnością pracy pracowników.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin.

 

Motywowanie pracowników.

 • Pojęcie i znaczenie motywowania pracowników.
 • Finansowe i pozafinansowe narzędzia motywacji pracowniczej.
 • Diagnoza potrzeb pracowników.
 • Dopasowanie narzędzi motywacji do zatrudnionych pracowników.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin.

 

REJESTRACJA ON-LINE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nazwa szkolenia (wymagane)

Dodatkowe informacje

BHP i PPOŻ

OŚRODEK SZKOLEŃ ZAWODOWYCH SZKOLENIAMM ZAPRASZA NA SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP i PPOŻ DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH.

Oferujemy szkolenia przeznaczone dla:

Pracodawców oraz osób kierujących pracownikami – szkolenie okresowe nie rzadziej niż raz na 5 lat

Czas trwania szkolenia: 16 godz.

Pracowników administracyjno-biurowych – szkolenie okresowe nie rzadziej niż raz na 6 lat

Czas trwania szkolenia: 8 godz.

Pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych – szkolenie okresowe nie rzadziej niż raz na 5 lat

Czas trwania szkolenia: 16 godz.

Pracowników na stanowiskach robotniczych – szkolenie okresowe nie rzadziej niż raz na 3 lata, a gdy są to stanowiska, na których występują szczególne zagrożenia – nie rzadziej niż raz na rok

Czas trwania szkolenia: 8 godz.

Nowozatrudnionych pracowników – szkolenie wstępne

Czas trwania szkolenia:

– instruktaż ogólny 3 godz.

– instruktaż stanowiskowy 2-8 godz. w zależności od stanowiska

Szkolenia okresowe dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby – nie rzadziej niż raz na 5 lat

Czas trwania szkolenia: 32 godz.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu: zgodne z wymaganiami zaświadczenie o ukończeniu kursu.

System zajęć: szkolenia mogą odbywać się w siedzibie klienta lub w naszych salach wykładowych w Krakowie lub w Rudawie.

Płatność: ceny szkoleń ustalane są indywidualnie w zależności od ich rodzaju oraz liczby osób.

 

REJESTRACJA ON-LINE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nazwa szkolenia (wymagane)

Dodatkowe informacje

Konserwacja urządzeń transportu bliskiego

Ośrodek Szkoleń Zawodowych SzkoleniaMM zaprasza na szkolenie: „Konserwacja urządzeń transportu bliskiego”

Zakres urządzeń:

 • konserwacja wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia
 • konserwacja suwnic ogólnego przeznaczenia
 • konserwacja żurawi

– wieżowe

– samojezdne i przenośne (przeładunkowe HDS)

– stacjonarne i przewoźne

 • konserwacja podestów ruchomych

– masztowe

– przejezdne

– przewoźne

 • konserwacja wózków jezdniowych z wyłączeniem specjalizowanych
 • konserwacja dźwigników

– warsztatowe

– hakowe

 • konserwacja urządzeń dla osób niepełnosprawnych

Cel szkolenia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy konserwacji danego urządzenia transportu bliskiego

Warunki przyjęcia:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum zawodowe
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy konserwatora danego urządzenia transportu bliskiego
 • konieczne jest aby osoba ubiegająca się o kwalifikacje konserwatora posiadała praktykę w naprawach i konserwacji urządzeń pod nadzorem uprawnionego konserwatora minimum 1 rok
 • w przypadku urządzeń zasilanych energią elektryczną pow. 48V konieczne jest posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego SEP (istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji SEP w Naszym Ośrodku)

Zakres szkolenia:

 • część teoretyczna i praktyczna nauka konserwacji danego urządzenia transportu bliskiego
 • pełny pakiet materiałów szkoleniowych
 • koszt egzaminu
 • ubezpieczenie NNW

Dokumenty uzyskane po szkoleniu: zaświadczenie bezterminowego uprawnienia do konserwacji danego urządzenia transportu bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Dodatkowe informacje: szkolenie prowadzone jest według wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego

System zajęć: zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w weekendy na terenie Krakowa i okolic

Egzamin: odbywa się przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

 

 

REJESTRACJA ON-LINE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nazwa szkolenia (wymagane)

Dodatkowe informacje

Obsługa podestów ruchomych (podnośników)

Ośrodek Szkoleń Zawodowych SzkoleniaMM zaprasza na szkolenie: „Obsługa podestów ruchomych (podnośników)”

Cel szkolenia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze podestów ruchomych (podnośników)

Kategorie uprawnień

 • uprawnienia kat. II P

  – podesty ruchome masztowe
 •  uprawnienia kat. I P

  – podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (tzw. podnośniki nożycowe)- podesty ruchome przewoźne (tzw. pająki podczepiane pod samochód)- podesty ruchome samojezdne (montowane na pojeździe – podnośniki koszowe)

Warunki przyjęcia:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi podestów ruchomych

Zakres szkolenia:

 • część teoretyczna i praktyczna nauka obsługi podestów ruchomych
 • pełny pakiet materiałów szkoleniowych
 • koszt egzaminu
 • ubezpieczenie NNW

Dokumenty uzyskane po szkoleniu: zaświadczenie bezterminowego uprawnienia do obsługi podestów ruchomych

Dodatkowe informacje: szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem nauczania opracowanym przez Urząd Dozoru Technicznego

System zajęć: zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w weekendy na terenie Krakowa i okolic

Egzamin: odbywa się przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

 

REJESTRACJA ON-LINE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nazwa szkolenia (wymagane)

Dodatkowe informacje

Operator wciągników i wciągarek

Ośrodek Szkoleń Zawodowych SzkoleniaMM zaprasza na szkolenie: „Operator wciągników i wciągarek”

Cel szkolenia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze  wciągników i wciągarek

Rodzaje uprawnień

 • uprawnienia II W 
    – 
  wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo
 • uprawnienia I W 
    – 
  wciągniki i wciągarki sterowane z kabiny

Warunki przyjęcia:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora wciągników i wciągarek

Zakres szkolenia:

 • część teoretyczna i praktyczna nauka obsługi wciągników i wciągarek
 • pełny pakiet materiałów szkoleniowych
 • koszt egzaminu
 • ubezpieczenie NNW

Dokumenty uzyskane po szkoleniu: zaświadczenie bezterminowego uprawnienia operatora wciągników i wciągarek

Dodatkowe informacje: szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem nauczania opracowanym przez Urząd Dozoru Technicznego

System zajęć: zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w weekendy na terenie Krakowa i okolic

Egzamin: odbywa się przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

 

REJESTRACJA ON-LINE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nazwa szkolenia (wymagane)

Dodatkowe informacje

Operator żurawi

Ośrodek Szkoleń Zawodowych SzkoleniaMM zaprasza na szkolenie: „Operator żurawi”

Cel szkolenia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze  żurawi

Rodzaje uprawnień:

 • uprawnienia II Ż
  – żurawie stacjonarne
  – żurawie przenośne (tzw. HDS-y)
  – żurawie przewoźne
  – żurawie samojezdne (montowane na pojeździe, tzw. dźwigi)
 • uprawnienia I Ż
  – wieżowe oraz szybkomontujące
  – szynowe

Warunki przyjęcia:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi żurawi

Zakres szkolenia:

 • część teoretyczna i praktyczna nauka obsługi żurawi
 • pełny pakiet materiałów szkoleniowych
 • koszt egzaminu
 • ubezpieczenie NNW

Dokumenty uzyskane po szkoleniu: zaświadczenie bezterminowego uprawnienia do obsługi żurawi

Dodatkowe informacje: szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem nauczania opracowanym przez Urząd Dozoru Technicznego

System zajęć: zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w weekendy na terenie Krakowa i okolic

Egzamin: odbywa się przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

 

REJESTRACJA ON-LINE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nazwa szkolenia (wymagane)

Dodatkowe informacje

Operator suwnic

Ośrodek Szkoleń Zawodowych SzkoleniaMM zaprasza na szkolenie: „Operator suwnic”

Cel szkolenia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze suwnic

Rodzaje uprawnień

 • uprawnienia II S 
    – 
  suwnice  sterowane z poziomu roboczego
 • uprawnienia  I S
    – 
  suwnice  sterowane z kabiny

Warunki przyjęcia:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora suwnic

Zakres szkolenia:

 • część teoretyczna i praktyczna nauka obsługi suwnic
 • pełny pakiet materiałów szkoleniowych
 • koszt egzaminu
 • ubezpieczenie NNW

Dokumenty uzyskane po szkoleniu: zaświadczenie bezterminowego uprawnienia operatora suwnic danego typu

Dodatkowe informacje: szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem nauczania opracowanym przez Urząd Dozoru Technicznego

System zajęć: zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w weekendy na terenie Krakowa i okolic

Egzamin: odbywa się przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

 

REJESTRACJA ON-LINE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nazwa szkolenia (wymagane)

Dodatkowe informacje

Wózki Jezdniowe

OŚRODEK SZKOLEŃ ZAWODOWYCH SZKOLENIAMM ZAPRASZA NA KURS: „OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO”

 

Cel szkolenia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych wraz z instruktażem bezpiecznej wymiany butli gazowej

Rodzaje uprawnień

 • uprawnienia kat. III WJO

– wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane

 • uprawnienia kat. II WJO

– wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych

 • uprawnienia kat. I WJO

–  wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane

Warunki przyjęcia:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy wózków jezdniowych

Zakres szkolenia:

 • część teoretyczna i praktyczna nauka jazdy na wózkach jezdniowych wraz z instruktażem bezpiecznej wymiany butli gazowej
 • pełny pakiet materiałów szkoleniowych
 • koszt egzaminu
 • ubezpieczenie NNW

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

 • zaświadczenie bezterminowego uprawnienia operatora wózków – dotyczy wszystkich typów wózków (jezdniowych, podnośnikowych, unoszących, naładownych) wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
 • zaświadczenie bezpiecznej obsługi/wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych

Dodatkowe informacje: szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego

System zajęć: zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w weekendy, w co najmniej 10-osobowych grupach

Egzamin: odbywa się przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

 

REJESTRACJA ON-LINE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nazwa szkolenia (wymagane)

Dodatkowe informacje

Szkolenie Rusztowania Budowlano-Montażowe Metalowe

OŚRODEK SZKOLEŃ ZAWODOWYCH SZKOLENIAMM ZAPRASZA NA KURS: „MONTAŻYSTA RUSZTOWAŃ BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH METALOWYCH”

Kurs/szkolenie montera rusztowań

Prace na wysokościach to standard w dzisiejszych czasach. Są one związane praktycznie z każdą większą budową. Niestety niewłaściwie wykonane stanowią ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia, zarówno pracowników jak i osób przebywających w najbliższym otoczeniu. Dlatego aby pozostały bezpieczne muszą spełniać szereg określonych wymagań.

Na sprawne i szybkie wznoszenie budynków, jak i wykonywanie wielu prac na wysokości pozwalają rusztowania budowlano-montażowe. Do pracy z nimi potrzebne są odpowiednie kwalifikacje i  uprawnienia, które pozwolą w sposób prawidłowy je konstruować i  bezpiecznie użytkować. W Polsce takie uprawnienia wydaje Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, a kurs i egzamin można odbyć naszym Ośrodku.

Zajęcia skierowane są przede wszystkim do osób z branży budowlanej, które chcą zwiększyć swoje  umiejętności o bezpieczne i zgodne z przepisami zasady montażu i demontażu rusztowań. Wszyscy nasi instruktorzy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży. Ich wiedza i dogłębna znajomość  fachu zapewnią Ci najlepszej jakości szkolenie, które pomoże w sprawny sposób stawiać konstrukcje. Kurs montera rusztowań składa się zarówno z części praktycznej jak i teoretycznej.

Cel szkolenia: nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu montażu rusztowań budowlanych – przygotowanie do uzyskania uprawnień i wpisu do książeczki operatora.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

 • skończony 18 rok życia,
 • minimum podstawowe wykształcenie,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy montera/montażysty rusztowań.

W zakres szkolenia wchodzi:

 • teoretyczne przygotowanie kursantów do montażu rusztowań,
 • praktyczna nauka montażu rusztowań,
 • egzamin końcowy (koszt egzaminu jest zawarty w cenie kursu),
 • ubezpieczanie NNW.

Jakie dokumenty uzyskam po kursie montera rusztowań?

 • zaświadczenie, które potwierdzi kwalifikacje do wykonywania zawodu montażysty rusztowań  budowlano-montażowych metalowych,
 • wpis do książeczki operatora potwierdzający rodzaj i klasę uprawnień nadaną przez IMBiGS – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy.

Pozostałe informacje:

 • program nauczania, na podstawie którego prowadzone są zajęcia, został opracowany przez IMBiGS – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • zajęcia prowadzone są w minimum 15 osobowych grupach, zarówno w dni powszednie jak i w weekendy.

Egzamin: przeprowadzany jest przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji  Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.  Miejscem egzaminu jest siedziba naszego Ośrodka Szkoleniowego w Rudawie koło Krakowa.

Termin rozpoczęcia szkolenia: 24 luty 2018 r.

Płatność: 870 zł

Popularnie nazywany „kurs na rusztowania” organizujemy cyklicznie, zobacz w prawej kolumnie, kiedy jest najbliższy termin lub po prostu skontaktuj się z nami.

W celu zapisu na szkolenie – monter rusztowań wystarczy wypełnić poniższy formularz.
Dalsze kroki zostaną wysłane na email.

 

Dowiedz się, jak przygotować się na kurs montera rusztowań.

 

REJESTRACJA ON-LINE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nazwa szkolenia (wymagane)

Dodatkowe informacje