Kurs operator koparkoładowarki – na czym polega?

Opublikowano Opublikowano w Artykuły

Na czym polega kurs operatora koparkoładowarki?

Kurs operator koparkoładowarki Kraków daje możliwość obsługi uniwersalnej maszyny, która jest wykorzystywana przy pracach budowlanych każdego typu. Koparkoładowarka składa się z przedniej łyżki, która pełni funkcję ładowarki oraz z tylnej będącej koparką. Maszynę wykorzystuje się do różnego rodzaju prac – naziemnych, związanych z przeładunkiem, podczas odwiertów czy odśnieżania. Osoby posiadające uprawnienia do obsługi koparkoładowarki zyskują szerokie możliwości zatrudnienia.

Jak zdobyć pracę jako operator koparkoładowarki?

Żeby pracować w tym zawodzie należy spełnić kilka wymagań. Pierwszym z nich jest bycie osobą pełnoletnią, która posiada zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do tego typu pracy. Należy posiadać wykształcenie przynajmniej na poziomie podstawowym, zaś najbardziej istotnym jest ukończenie kursu dla operatorów koparkoładowarek.

Na czym polega kurs operatora koparkoładowarki?

Kurs operator koparkoładowarki Kraków daje możliwość obsługi uniwersalnej maszyny, która jest wykorzystywana przy pracach budowlanych każdego typu. Koparkoładowarka składa się z przedniej łyżki, która pełni funkcję ładowarki oraz z tylnej będącej koparką. Maszynę wykorzystuje się do różnego rodzaju prac – naziemnych, związanych z przeładunkiem, podczas odwiertów czy odśnieżania. Osoby posiadające uprawnienia do obsługi koparkoładowarki zyskują szerokie możliwości zatrudnienia.

Jak zdobyć pracę jako operator koparkoładowarki?

Żeby pracować w tym zawodzie należy spełnić kilka wymagań. Pierwszym z nich jest bycie osobą pełnoletnią, która posiada zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do tego typu pracy. Należy posiadać wykształcenie przynajmniej na poziomie podstawowym, zaś najbardziej istotnym jest ukończenie kursu dla operatorów koparkoładowarek.

Kurs operatora koparkoładowarki Kraków – z czego się składa?

Do pracy w tym zawodzie należy ukończyć specjalistyczny kurs. Operator koparkoładowarki uczęszcza na zajęcia, które są podzielone na dwie część:

  • Część teoretyczna– szkolenie z zakresu BHP, dokumentacji technicznej oraz możliwych specjalizacji. Na część teoretyczną przeznacza się określoną ilość godzin dydaktycznych. Podczas egzaminu część teoretyczna jest zdawana w formie ustnej.
  • Część praktyczna – czyli po prostu obsługa maszyny. To właśnie na tę część kładziony jest największy nacisk. W zawodzie operatora koparkoładowarki doświadczenie oraz praktyka są bowiem najważniejsze.

Szkolenie obejmuje również materiały do nauki oraz opłatę za egzamin końcowy. Zajęcia mogą odbywać się w dni powszechnie, jak i w trybie weekendowym.

Jak wygląda egzamin na operatora koparkoładowarki?

Zdający musi poprawnie wykonać zadania związane z obsługą maszyny i jej manewrowaniem. Powinien umieć wskazać główne elementy, jakie wchodzą w skład nadwozia, podwozia i układu roboczego. Niezbędna jest umiejętność sprawdzenia stanu poszczególnych płynów, ocena stanu technicznego układu chłodzenia, hamulców i ogumienia kół. Jeśli chodzi o konkretne zadania, jakie mogą pojawić się na egzaminie, to należy do nich ustawianie koparki wraz z zachowaniem odpowiedniej odległości, wykonywanie wykopów o konkretnych wymiarach czy przeprowadzanie dwóch cykli roboczych z uwzględnieniem załadunku. Do tego powinno się umieć poprawnie zasypywać wykopy, wyrównywać teren i nabierać ładunek podczas jazdy do tyłu.

Potwierdzenie zdania egzaminu

Egzamin zakończony pozytywnym wynikiem wiąże się z otrzymaniem książeczki, która potwierdza uprawnienia zdającego do obsługi koparkoładowarki kl. III wszystkich typów. Wydaniem dokumentu zajmuje się Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Operator musi pamiętać, aby w pracy mieć ten dokument zawsze przy sobie. Do tego pracodawca powinien posiadać w aktach pracownika kopię dokumentu. Rejestr osób posiadających uprawnienia do wykonywania tego zawodu jest prowadzony przez Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn.

Do pracy w tym zawodzie należy ukończyć specjalistyczny kurs. Operator koparkoładowarki uczęszcza na zajęcia, które są podzielone na dwie część:

  • Część teoretyczna– szkolenie z zakresu BHP, dokumentacji technicznej oraz możliwych specjalizacji. Na część teoretyczną przeznacza się określoną ilość godzin dydaktycznych. Podczas egzaminu część teoretyczna jest zdawana w formie ustnej.
  • Część praktyczna – czyli po prostu obsługa maszyny. To właśnie na tę część kładziony jest największy nacisk. W zawodzie operatora koparkoładowarki doświadczenie oraz praktyka są bowiem najważniejsze.

Szkolenie obejmuje również materiały do nauki oraz opłatę za egzamin końcowy. Zajęcia mogą odbywać się w dni powszechnie, jak i w trybie weekendowym.

Jak wygląda egzamin na operatora koparkoładowarki?

Zdający musi poprawnie wykonać zadania związane z obsługą maszyny i jej manewrowaniem. Powinien umieć wskazać główne elementy, jakie wchodzą w skład nadwozia, podwozia i układu roboczego. Niezbędna jest umiejętność sprawdzenia stanu poszczególnych płynów, ocena stanu technicznego układu chłodzenia, hamulców i ogumienia kół. Jeśli chodzi o konkretne zadania, jakie mogą pojawić się na egzaminie, to należy do nich ustawianie koparki wraz z zachowaniem odpowiedniej odległości, wykonywanie wykopów o konkretnych wymiarach czy przeprowadzanie dwóch cykli roboczych z uwzględnieniem załadunku. Do tego powinno się umieć poprawnie zasypywać wykopy, wyrównywać teren i nabierać ładunek podczas jazdy do tyłu.

Potwierdzenie zdania egzaminu

Egzamin zakończony pozytywnym wynikiem wiąże się z otrzymaniem książeczki, która potwierdza uprawnienia zdającego do obsługi koparkoładowarki kl. III wszystkich typów. Wydaniem dokumentu zajmuje się Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Operator musi pamiętać, aby w pracy mieć ten dokument zawsze przy sobie. Do tego pracodawca powinien posiadać w aktach pracownika kopię dokumentu. Rejestr osób posiadających uprawnienia do wykonywania tego zawodu jest prowadzony przez Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn.

Kurs operator koparko-ładowarki Kraków - na czym polega? SzkoleniaMM