Cennik szkoleń zawodowych

Szkolenia zawodowe organizowane w Ośrodku Szkoleń Zawodowych SzkoleniaMM – poznaj ceny

NAZWA KURSU III klasa II klasa I klasa
kurs operator koparkoładowarki – wszystkie typy 1 250 zł
kurs operator koparki jednonaczyniowej 1 250 zł 1 100 zł
kurs operator ładowarki jednonaczyniowej 1 250 zł 1 100 zł
kurs operator spycharki 1 250 zł 1 100 zł
kurs wielozadaniowy nośnik osprzętu – bez klasy  1050 zł
kurs operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew 700 zł
kurs operator narzędzi udarowych ręcznych 700 zł
kurs operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych 700 zł
kurs operator przecinarki do nawierzchni dróg 700 zł
kurs montażysta rusztowań budowlano montażowych metalowych 870 zł

 

Cena kursów Urzędu Dozoru Technicznego – obsługa i konserwacja: wózków widłowych, suwnic, wciągników i wciągarek, podestów ruchomych oraz żurawi – ustalana jest indywidualnie z Klientem, w zależności od ilości osób uczestniczących w szkoleniu oraz miejsca przeprowadzenia zajęć teoretycznych.

Szkolenie zawodowe Kraków? Sprawdź najbliższe terminy!